Kulvar Haber

2500 Kadın Polis Alımı Başvuru Şartları 2019

2500 Kadın Polis Alımı Başvuru Şartları 2019
29 views
23 Mart 2019 - 19:36

Emniyet Teşkilatında görev almak isteyenler için müjde niteliğinde haber İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ dan geldi. Muğla’da gerçekleştirdiği halka hitap konuşmasında bakan, polis statüsünde 2500 adet kadın polis alımı yapılacağını belirtti.

Konuşmasına detaylara yer vermeyen bakanın bu ifadesi sonrası vatandaşlar arasında meraklı bekleyiş ve araştırma söz konusu oluyor.  

Bakan Soylu’ nun kadın polis alımı konusundaki açıklaması sonrası gözler Emniyet Genel Müdürlüğü ile POMEM resmi sitelerine çevrildi.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi POMEM okullarına polis olmak üzere seçilecek adayların %80’i KPSS puanı bulunan lisans derecesi mezunları arasından, kalan %20’lik kısmı ise ön lisans dereceli mezunlardan seçilecek.

2019 Kadın Polis Alımı Ne Zaman Yapılacak?

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu Muğla’da yaptığı halka hitap konuşmasında 2500 kadın polis alımları ile ilgili şu şekilde konuştu:

Buradan bir müjde veriyorum. Tüm Türkiye’deki karakollarımıza 2 bin 500 kadın polis alacağız, onları eğiteceğiz. Şimdi onların da alımına başlıyoruz.

O güven masasında nezaketleriyle, orada gösterecekleri ev sahiplikleriyle vatandaşlara yardımcı olacaklar, destek olacaklar. Karakollarımızı da Ankara’nın her tarafında açmaya devam ediyoruz.”

Konuşmasında sürece ilişkin detaylı bilgi vermeyen bakan, konuşmasını farklı konu üzerinden tamamladı. Ancak buna rağmen yapılan tahminlere göre, ilgili alımlar için sürecin geçmişte olduğu gibi işlemesi bekleniyor.

2019 Kadın Polis Alımı Başvuru Şartları Neler?

23. Dönemde POMEM başvuru şartları ile şartların değişiklik göstermeyeceği düşünülüyor. Henüz 2500 kadın polis alımı şartları ile ilgili bilgi verilmese de şartların şu şekilde olacağı değerlendiriliyor. Buna göre alım şartları;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

Kadın Polis Alımı Yaş Sınırı Ne Kadar?

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

Kadın Polis Alımı Boy kilo Ne Kadar Olmalı?

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silah altında bulunmamak.