Kulvar Haber

Asgari Ücret Desteği 2019 Oranı Belli Oldu

Asgari Ücret Desteği 2019 Oranı Belli Oldu
29 views
25 Mart 2019 - 16:20

Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret desteği 2019 oranı mükelleflere 12 ay boyunca uygulanacak. Önceki yıllara göre de iki önemli kolaylıkla işverene yardımda bulunulması planlanıyor.

Asgari Ücret Desteği 2019 Oranı Belli Oldu

Asgari Ücret Desteği 2019 Oranı Belli Oldu
Asgari Ücret Desteği 2019 Oranı Belli Oldu

Bunlardan ilki, 2019 yılı öncesinde kurulmuş olan şirketler geçmiş ve içinde bulunan döneme ait prim borcuna sahip olsalar dahi, asgari ücret prim desteğinden yararlanabilecekler.

2019 cari yılı içinde kurulmuş olan şirketler ise, prim borçları bulunması halinde asgari ücret desteğinden faydalanamayacak.

Asgari Ücret Desteği Hesaplaması Nasıl Yapılacak?

Asgari ücret desteğinde geçen yıla ait olan en düşük işçi sayısı alınarak hesaplama yapılacağı öğrenildi. Asgari ücret destek oranı ilk olarak asgari ücretin yüzde 30 oranında zam gördüğü 2016 yılında başladı. Geçtiğimiz yıl işletmelere 9 ay süre ile uygulanan asgari ücret desteği, bu yıl 12 ay boyunca uygulanacak.

Buna göre işçi başına verilmesi öngörülen destek primi, 500 kişiden az çalışanı bulunan işletmeler için işçi başına 150 TL iken, 500 ve üzerinde çalışanı bulunan iş yerleri için 100 TL olacak. Asgari ücret destek primi, işverenin ödemiş olduğu sigorta primlerinden geri verilmek şeklinde mahsuplaşması yapılıyor.

Geçtiğimiz yıl asgari ücret destek primi alabilmek için iş yerleri bir önceki işçi sayısından fazla sayıda işçi çalıştırmak koşulu ile primden yararlanıyordu. Ancak bu yıl için bu olumsuz durum revize edildi.

Asgari Ücret Desteği için İş yerlerinin İşçi Sayısı Önemli mi?

Buna göre yıl içinde verilen beyanların en az birinde işçi sayısı geçen yıl seviyesine ulaşması, prim alınabilmesi için yeterli kabul edilecek.

Son durumda geçen yıla ait olan uygulama hali hazırda uygulansa idi, geçen nisan ayında 8 işçisi bulunan iş yeri, bu yıl aynı ayda en az 9 işçiye sahip olması sonrasında destekten faydalanabilecekti. Bu yıl ise durum değiştirilerek mükelleflere büyük kolaylık sağlandı.

Prim Borcu Olan Mükellefte Asgari Ücret Destek Primi Alabilecek

Kanunun ilk çıktığı dönemden bu yana bir kural olarak uygulanan prim borçlularının asgari ücret destek priminden yararlanmama şartı, SGK tarafından yayınlanan genelge ile revize edildi.

Genelge maddesine göre, eski ve yeni şirket ayrımı yapılarak asgari ücret desteğinin yararlanılabilme seviyesi genişletildi. 2019 yılı öncesinde kurulmuş olan şirketler için SGK’ya geçmiş döneme ait borcu dahi olsa işyeri destek primi hakkına sahip olacak.

Asgari ücret destek ödemesi için aranmayacak şartlardan bir tanesi de prim hizmet beyannamesi, hizmet belgesi ve aylık prim ödememesinden kaynaklanan borç stokları da destek priminin alınmasına engel teşkil edemeyecek.

Örneğin bu kapsamda 23 Mayıs 2019 tarihli nisan ayı beyannamesi veren mükellef ocak ile şubat aylarına ait olan ve yasal ödeme süresi dolmuş prim borçları bulunması durumunda bile, destekten yararlanabilecek.

Yeni Kurulan ve Borcu Olan Şirketler Asgari Destek Ücret Priminden Yararlanamayacak

Buna karşılık son genelge kapsamında 2019 yılı içinde ticaret kütüğüne tescil edilmiş veya edilmesi gündemde olan işyerleri ile 2018 yılı ve öncesinde kurulmuş fakat işçi çalıştırmamış iş yerlerinden, içinde bulunan dönem ve öncesine ait prim borcu bulunması halinde asgari ücret destek ödemesi yapılmayacak.  

Asgari ücret destek ödemesi kapsamı dışında kalması kararlaştırılan bir diğer grup ise, kaçak işçi çalıştıran ya da ücreti bordroya düşük gösterildiği tespit edilen mükelleflere de destek ödemesi verilmeyecek.

Gündelikçi Sistemi ile Personel Çalıştıran İşyerleri Asgari Ücret Desteği Nasıl Verilecek?

Ev hizmetleri için gündelikçi olanlar, hasta bakıcı ve çocuk bakıcısı olarak görev alanlar, asgari ücret desteği sisteminden yararlanabiliyor. Ancak yukarıda verilen kapsam ve destek ödeme şartları, gündelikçi ve bakıcı çalıştıran mükellef grubuna da uygulanıyor.

Bu durumda, ilk kez 1 Ocak 2019 tarihi ve sonrasında gündelikçi ya da bakıcı görevlerinde aylık olarak en az 10 gün ve üzerinde çalıştıran işverenler için, geçmiş ve cari dönem prim borcunun bulunmaması şartı getiriliyor.

2019 öncesinde işveren olan mükellefler için yine sigorta prim borcuna bakılmaksızın ilgili diğer şartların sağlanması halinde, asgari ücret destek ödemesi yapılacak.

Asgari Ücret Destek Sistemine Göre 1 İşçinin Ortalama Maliyeti

Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl ilk kez, 500 sınırı konularak işçi çalıştıran mükellefler için ödeme planlamasında ayrıma gidildi.

Bu düzenleme ile yıllık ortalama olarak 500 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenler için asgari ücret destek ödeme primi işçi başına 100 TL olacak. Örneğin 600 işçisi bulunan mükellefe aylık olarak verilecek destek tutarı 60 bin TL olacak.

Buna karşılık 500 ün altında işçi sayısına sahip olan mükelleflere her bir işçi başına ödenecek olan destek tutarı ise 150 TL olarak öngörüldü. Örneğin 100 işçiye sahip olan işverene ödenecek toplam destek tutarı aylık olarak toplamda 15 Bin TL olacak.

Toplam Asgari Ücret Desteği 13,5 Milyar TL

2018 yılı cari döneminde iş yerleri için ödenen toplam asgari ücret destek primi 9 aylık sürenin ardından, 8,5 milyar TL olurken, bu yıl 12 ay boyunca sürmesi planlanan destek ödemeleri sonrasında iş yerlerine toplamda 13,5 milyar TL kaynak aktarılması planlanıyor. Asgari ücret desteği için gerekli olan fon kaynağı, İşsizlik Sigorta Fonu üzerinden sağlanacak.