Kulvar Haber

Cinsel Sağlık Nedir? Hangi Tanımlamalar Cinsel Sağlığı Açıklar?

Cinsel Sağlık Nedir? Hangi Tanımlamalar Cinsel Sağlığı Açıklar?
32 views
13 Nisan 2019 - 17:30

Cinsel Sağlık Nedir? Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Ne Kadar Önemli? Her bir kültür, alt kültür ve birey farklı cinsel sağlık standartlarına sahip olduğundan, cinsel sağlığın tanımını bulmak zor bir iştir.

Amerikan Cinsel Sağlık Derneği (ASHA), cinsel sağlığın, hastalıktan veya planlanmamış hamilelikten kaçınmaktan çok daha fazlasını içerdiğine inanmaktadır. Ayrıca cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon veya istenmeyen bir hamilelik olmasının, birinin cinsel olarak sağlıklı olmasını engellemediği de aşikardır.

Cinsel Sağlık Nedir?

Cinsel Sağlık Nedir? Hangi Tanımlamalar Cinsel Sağlığı Açıklar?
Cinsel Sağlık Nedir? Hangi Tanımlamalar Cinsel Sağlığı Açıklar?

Cinsel sağlık, yaşamımız boyunca cinselliğimizi benimseme ve ondan zevk alma yeteneğidir. Fiziksel ve duygusal sağlığımızın önemli bir parçasıdır. Cinsel olarak sağlıklı olmak şu anlama gelir:

  • Cinselliğin yaşamın doğal bir parçası olduğunu ve cinsel davranıştan fazlasını içerdiğini anlamak.
  • Hepimizin paylaştığı cinsel hakları tanımak ve saygı duymak.
  • Cinsel sağlık bilgi, eğitim ve bakımına erişim.
  • İstenmeyen gebelik ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemek için çaba sarf etmek ve gerektiğinde bakım ve tedavi almak.
  • İstenildiği zaman cinsel zevk, memnuniyet ve samimiyeti deneyimleme.
  • Cinsel sağlık hakkında cinsel eşler ve sağlık hizmeti sağlayıcıları dahil diğerleriyle iletişim kurabilmek.

Cinsel Sağlık Ne Kadar Önemli?

ASHA Yönetim Kurulu Üyesi ve Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki pediatri profesörü J. Dennis Fortenberry, MD, cinsel sağlık terimini, nasıl kullanıldığını ve nasıl tanımlanabileceğini şöyle değerlendiriyor.

Cinsel sağlık” ifadesi, bir dizi halk sağlığı ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önlenmesiyle ilgili klinik konuları içerir. Aslında, cinsel sağlık kavramı bana cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önlenmesinin tüm yönleriyle önemli olduğunu göstermektedir.

Dürüst olmak gerekirse, cinsel sağlık konusundaki konuşmaların hepsi işimizin günlük özelliklerini etkilemiş gibi görünmüyor. Seks hala öncelikli olarak tavsiye edeceğimiz bir dizi risk faktörü olarak görülüyor.

Cinsiyet ve cinsellik üzerine “risk” olarak bu bakış açısının cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve enfeksiyonlarla ilişkili damgalanmayı meşrulaştırdığına ve toplumumuzun cinsel çeşitliliğin zehirli hoşgörüsüzlüğüne katkıda bulunduğuna inanıyorum. Cinsel sağlık perspektifi, cinsiyetin kişisel ve epidemiyolojik riskleri kavramını içerir, ama cinsiyetin yaşamımızdaki yaygın önemini de kabul eder.

Ancak, öncelikle cinsel sağlığın ne anlama geldiğini bilip bilmediğimi merak etmeye başladım. Bu büyük bir kavram ve belki de bundan dolayı tanımların idealist görünmesi doğaldır. Dünya Sağlık Örgütü çalışma tanımını göz önünde bulundurursak:

Cinsel Sağlık Sadece Tıbbi Sağlıkla mı İlişkili?

“Cinsel sağlık, cinsellik ile ilgili olarak fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal iyilik halidir; sadece hastalık, işlev bozukluğu veya halsizlik değildir.

Cinsel sağlık, cinselliğe ve cinsel ilişkilere olumlu ve saygılı bir yaklaşımın yanı sıra, zorlama, ayrımcılık ve şiddet içermeyen, zevkli ve güvenli cinsel deneyimlere sahip olma olasılığını gerektirir. Cinsel sağlığın korunması ve sürdürülmesi için tüm bireylerin cinsel haklarına saygı gösterilmeli, korunmalı ve yerine getirilmelidir.”

Bu tanımda, özellikle cinsel sağlığın karmaşık fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal niteliklerinin tanınması ve cinsel sağlığın evrensel cinsel haklara bağlanması konusunda kabul etmemiz gereken çok değer var.

Ancak, bu tanımlamayı tuhaf bir şekilde uyarıcı olarak buluyorum (“… zevkli ve güvenli cinsel deneyime sahip olma olasılığı…”). Daha önemlisi, bununla birlikte, tanım cinsel olarak belirsizdir.

Bu tanımı kaç kez okuduğuma, kullandığıma ve gösterdiğime bakılmaksızın, cinsel sağlığın insanların günlük yaşamlarında nasıl işlediğine dair ilkel bir vizyondan bile söz edemiyorum.

Bu yüzden belki de cinsel sağlığın ne olduğu konusunda daha fazla kafa yormalıyız. Ve cinsel sağlık, olumsuzluklardan daha fazlası olmalıdır.

Zorla değil, ayrımcılığa uğramamış, şiddet içermeyen bu olumsuzlukların birçok insanın hayatındaki yaygınlığı, bize adil ve eşit bir topluma ulaşma konusunda ne kadar uzak olduğumuzu söyler.

Ama sonuçta cinsel sağlığın bu düşüncedeki insanlarda çok daha aktif bir katılımı gerektirdiğini düşünüyorum. Zorlama, ayrımcılık ve şiddetin nihayet fethedilmesi durumunda cinsel sağlığın kendiliğinden ortaya çıkacağını ümit etmek oldukça yetersiz görünüyor.