Kulvar Haber

Çocuk Gelişimi Sürecinde Kişilik ve Karakter Oluşumu

Çocuk Gelişimi Sürecinde Kişilik ve Karakter Oluşumu
54 views
21 Mart 2019 - 14:44

Çocuk gelişimi evresinde kişilik ve karakter yapısını incelemeden önce bu sözcüklerin ne anlam ifade ettiğini bilmek gerekir

Kişilik; Dünyaya geldikten sonra çocuğun duygu dünyasına hitap eden merhamet ve ahlaki değerlerdir. İyi ahlaklı, yardımsever ve erdemli bir insan olmak kişilik özellikleridir.

Bir insanın kişiliği daha çok duygusal yapısını ifade eder. Kişilik, insanların enerji deposudur, duygu birikimidir. Kişiliğin oluşmasında ve şekil almasında etken kişi anne rolünü üstlenen ebeveyndir.

Karakter; Kişinin kendi iradesiyle göstermiş olduğu davranışlardır. Karakter, kişiliğin eyleme dönüşmüş olan sürekli davranışlarının tümüdür. Bireyin yardım etme iradesi karakter yapısının örneğidir.

Ani durumlarda gelişen davranışlar karakter yapısı ile bağdaştırılamaz. Davranışın karakter yapısına ait olması için sürekli davranış olması gerekir. Karakter gelişiminin oluşmasındaki etken kişi babadır.

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi Sürecinde Kişilik ve Karakter Oluşumu
Çocuk Gelişimi Sürecinde Kişilik ve Karakter Oluşumu

Çocuk gelişimi evresinde psikolojinin oluşmasında kişilik ve karakter yapısının etkin rolü vardır.  Çocukluk döneminde, anne-baba ve çocuk, engelsiz ve güçlü bir bağ kurmalıdır. Güçlü ve mutlu ilişkiler kurmak çocuğun kişiliğinin oluşmasında önemlidir.

Uzmanlar çocukta kişiliğe anne rolünün büyük olduğunun altını çizerken karakter oluşumunda ise babanın etkili olduğuna vurgu yapmaktadır. Çocuk, annesi tarafından kazanmış olduğu kişiliğini babasıyla aktif hale getirerek davranışlarına yansıtır.

Kişilik ile karakter gelişiminde en önemli nokta, çocuğun güven duygusunun oluşturulup kendi iç dünyasını dışa vurmasını sağlamaktır.

Kişilik ve Karakter Oluşumunda Duygu Dünyasına İnmek

Her çocuk dünyaya gelirken kendine has özelliklerle doğar. Çevresel etkenler ve yaşama hali her çocukta farklı ifadeler oluşturur. Aynı ailede büyüyen kardeşlerin kişilik ve karakterlerinde farklılıklar buna örnektir

Çocuğa verilen eğitimde anneden ve babadan öğrenilecek davranışlar farklıdır. Anne ve babalar rollerini iyi yapmalıdır. Birbirinin rolünü üstlenen anne ve babaların çocuklarında, anne ya da babanın iletişiminin kopuk olduğu gözlemlenir. Çünkü çocuk annesinden duygu dünyasına hitap eden kısmı alırken babayla davranışsal özelliğine şekil verir.

Eğer anne evin içerisinde otoriter, baskıcı ve mükemmeliyetçi olursa çocuğun duygu dünyasını besleyen kanallar yok olur. Annenin bu şekilde davranışlar göstermesi asıl görevini yapmadığını ifade eder. Aile içerinde davranış oluşturma rolü daha çok babanın tutarlı iradi yapısıyla olmalıdır.

Ebeveynler, çocuklarına ruhlarına hitap eder şekilde ilgi göstermelidir Çocuğa karşı yapılan her davranışın ve yaklaşımın çocuğun psikolojisinde önemli rolünün olduğu unutulmamalıdır.

Çocuk Ruhuna Dokunmak

Çocuk gelişimi döneminin sorunsuz geçmesini sağlamak ruhsal temas kurarak, duygu dünyasına inerek olmalıdır. Çocukla ilgilenmekten sanılan; oyuncaklarla oynamak, resim yapmak, televizyon izlemek, beraber vakit geçirmektir. Oysaki bu ilgilenmek değildir. Çocukla vakit geçirirken araçlar yardımıyla duygu dünyasına inilmesi kaliteli vakit geçirilebilir.

Ebeveynlerin görevi, çocukla ruhsal temas kurarak direkt olarak bir iletişim kurmaktır. Anne ve babalar çocuklarıyla siyaset, politika, futbol, dünya, din, kâinat ve okul dersleriyle alakalı konularda çokça konuşuyor olmayı direkt iletişim olarak algılamamalıdır.

Çocuğun hisleri, hayalleri ve idealleri ile konuşmak ebeveyn ve çocuğun ruhsal temas kurmasını sağlar.

Çocuk anne ve babasına kendini rahatça ifade edebilmeli. Günümüz çocukların en büyük problemlerinden biri kendilerini ailelerine ve çevreye ifade edememeleridir.

Bu durumun en büyük nedeni çocuğun, anne-babası tarafından eleştirileceği, incitileceği, kızılacağı, sevgiyi kaybedeceği ve anlaşılamayacağı düşüncesidir. Günümüzde birçok anne baba çocuklarıyla iletişime geçme yolları bulamadıkları için iletişimi pedagog yardımı ile gerçekleştirir.

Pedagoglar çocuklarla ruhsal iletişim kurup oradan aldıkları bilgileri anne-babalarla paylaşırlar.

Hiçbir şekilde iletişim kurulamayan, duygu dünyasına inilemeyen çocuklar zamanla kişilik ve karakter özelliklerini dışa vuramaz. Çocuklarda bu durum psikolojik birçok rahatsızlığı beraberinde getirir. Anne ve babalar çocuklarını yetiştirmeye başladığı andan itibaren rollerini bilerek çocuk ruhuna dokunmalıdır.