Kulvar Haber

Çocuklarda Yalan Söyleme Alışkanlığı Nasıl Çözülür?

Çocuklarda Yalan Söyleme Alışkanlığı Nasıl Çözülür?
27 views
23 Mart 2019 - 3:31

Çocuklarda yalan söyleme alışkanlığı gerçekte olan bir durumun çevreden istenen tepkiyi almak için farklı bir şekilde yansıtılmasıdır. Aileleri endişelendiren yalan söyleme 5 veya 6 yaşına kadar korkulacak bir davranış değildir.

Çocuk Ne Zaman ve Ne İçin Yalan Söylemeye Başlar

Çocuk Ne Zaman ve Ne İçin Yalan Söylemeye Başlar
Çocuklarda yalan söyleme: Çocuk Ne Zaman ve Ne İçin Yalan Söylemeye Başlar

Duygusal, sosyal ve zihin olarak gelişimleri göz önüne alınınca yalan sözcüğünü anlamlandırması, ahlaki yönden değerlendirmesi 6 ve daha üstü yaşlarda ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle çocuğun hayal ettiği kahramanlar ve onlar ile ilgili olayları gerçekmiş gibi paylaşması yalan olarak değerlendirilemez. Çocuğa bu davranışından dolayı kısıtlama getirilmemelidir.

İleriki dönemlerde beklentinin altında kalan çocuklar mahcupluk duygusu ve ailelerinin hayal kırıklığı yaşamaması için olayları farklı anlatmaktadır.

Çocuklarda yalan söyleme genel olarak görülen aşağılık, suçluluk, saldırganlık ve kıskançlık duyguları baskın şekildedir. Ailelerin çocuklarını başkaları ile kıyaslaması, onları örnek göstermesi ve kendisini onlardan altta görmesinin sonucu olarak çocuklar yalana başvururlar.

Ailesi tarafından dinlenilmeyen, sözlerine itibar edilmeyen çocuklar kendilerini anne ve babasına ispat etmek için yalana başvurur.

Bu şekilde ya olmayan bir olayı varmış gibi anlatarak ya da var olan olayı gerçeğinden çok uzak; ancak dikkat çekecek şekilde anlatabilirler. Böylece yalan konuşsa dahi kendini önemli hissedeceklerdir.

Ailelerin çocuklara ilgi göstermemesi ya da bu ilginin yetersiz kalması durumlarında çocuklar ailelerinin gözünde kabul görmek, değerlerini yükseltmek, ailesinin ilgi ve sevgisini artırmak için yalan söylemeye başvururlar. Bu şekilde kendilerini daha önemli hissettirdiklerini zannederler.

Çocuklarda Yalan Söyleme ve Ailenin Etkisi

Çocuklar, olmamış bir olayı ya da gerçekte olan olayı daha farklı şekilde aktararak çevredekilerin dikkatini çekmeyi, onlar tarafından hayretle karşılanmayı isterler. Bu çocuklar ailelerinde kişisel özellikleri ile herhangi bir anlam ifade etmediklerini düşünerek oluşan eksikliklerini gidermeye çalışırlar.

Ailesinden soyutlanan, çevresinde oluşan değişikliklere kayıtsız kalan çocukların yalan söyleme davranışları artmaktadır. Bu şekilde söylenen yalanlar ardından duygu durum bozukluğu görülebilir.

Çocukların günlük hayatta söylemiş oldukları yalanlar aile içi iletişim eksikliği ve bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Çocuğun gelişiminde etkili olan iletişimin eksik kalması nedeniyle çocuk bu boşluğu doldurmak için yalan söylemeyi kendince doğru davranış sanmakta ve bunu hayatının her aşamasında uygulamaktadır.

Çocuğu kendi istediği şekle sokmaya çalışan, yaşıtlarıyla karşılaştıran aileler çocuklarının mükemmel olmasını ister ve onlara kendileri olma, hata yapma, zayıf olma şansı vermezler.

Çocuk ise ailesinin istediği gibi olmak, hata yapmamak, her zaman güçlü olmak gibi çabalarında eksik kalınca yalan söyleme yoluna başvurmaktadır. Hata yapan çocuk bunu gizleyerek ya da hatanın sorumlusu kendi değilmiş gibi göstererek ailesi tarafında takdir edilmek isteyince yalan söyler.

Çocuğu yalana iten en büyük neden aileler olduğu gibi, bu sorunun ortadan kalkmasına yardımcı olacak olanlarda onlardır.

Aileler çocukları ile arasına set örmez, önceden örülmüş duvarları kaldırır. Yapılan yanlışlıkları, sorumsuz davranışları kabul edip bu konu ile ilgili çözüm yollarını aramaya başlayınca çocuğun yalan söyleme davranışı kontrol altına alınacaktır.