Kulvar Haber

Defter Beyanı Sistemi Nedir?

Defter Beyanı Sistemi Nedir?
36 views
31 Ağustos 2019 - 13:14

Defter beyanı sistemi nedir? Sorusuna cevap verdiğimiz bu yazımızda, defter beyan sistemi hakkında merak edilen farklı bilgilere de yer verdik.

Defter Beyan Sistemi Nedir?

Basit usule tabi olan mükellefler, işletme hesabı tutan mükellefler ve serbest meslek erbabı olanların kayıtlarının, dijital ortamda tutulması ve saklanmasını sağlayan, dilekçelerini ve vergi beyannamelerini yine dijital ortamda sunmalarına olanak tanıyan sisteme defter beyanı sistemi denilir diyerek, defter beyanı sistemi nedir sorusunu cevaplandırabiliriz.

Sistemin Amacı Nedir?

Ticari ve vergisel işlemlerin yukarıda da bahsedildiği gibi elektronik ortamda işlenmesi ve saklanmasını sağlayarak, bu beyanı verme zorunluluğu bulunanlara kolaylık tanınması ve bürokrasideki işleyişi hızlandırmak, sistemin temel amacıdır. Kayıt dışı ile mücadele konusunda da devletin elini güçlendiren bu sistem aynı zamanda, hem beyan verme zorunluluğu olanların hem de devletin bu işlem için harcadığı giderleri azaltmaktadır.

Sisteme Başvuru Nasıl Yapılır? Kimler Kullanmalıdır?

Basit ve işletme hesabı esasına göre defter tutanlar ve serbest meslek erbapları, sistemi kullanma yükümlülüğü altındadır.

Basit usule göre defter tutanlar, serbest muhasebeciler ya da bağlı oldukları meslek odaları aracılığıyla sisteme kayıtlarını yaptırabilirler. Ya da resmi internet sitesi olan defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya vergi dairesine giderek, mükellefler direkt olarak kendileri de bu başvuruyu yapabilmektedir.

Sistemin Getirdiği Avantajlar Nelerdir?

 • Defterlerin baskı, kartuş, kâğıt, onaylatma ve arşivleme gibi masraflarından, mükellefleri kurtarmaktadır.
 • Devletin fiziki bir şekilde yapacağı işlemlerin azaltılması nedeniyle, işgücü maliyetini önemli ölçüde düşürerek devlet bütçesine katkı sunar.
 • Kayıt dışı ile mücadele konusunda, devlet birimlerine avantajlar sunmaktadır.
 • Gerek denetleme ve gerekse yönetim bakımından, işlemlerin daha hızlı yapılmasına imkân verir.
 • Hiçbir muhasebe programına gerek kalmadan, belgelerin hızlı ve kolay bir şekilde internet ortamında hazırlanarak kayıt edilmesini sağlar.
 • Bürokrasinin hafiflemesi nedeniyle, zamandan tasarruf edilmesine imkân tanır.

Sistem Üzerinden Tutulabilecek Defterler Hangileridir?

Mükellefler bu sistemi kullanarak, aşağıdaki defterlerini online ortamda tutabilir ve saklayabilirler.

 • Damga vergisi defteri
 • Ambar defteri
 • Bitim işleri defterleri
 • Serbest meslek kazanç defteri
 • Çiftçi işletme defteri
 • İşletme defteri
 • Envanter defteri

Gibi defterleri, mükellefler bu ortamda çok kolaylıkla tutabilmektedir.

Gündeme ve ekonomiye dair haberler için, bizi takipte kalın.