Kulvar Haber

Ekonomi nedir ? Makro Ekonomi ve Mikro Ekonomi Ne Demek?

Ekonomi nedir ? Makro Ekonomi ve Mikro Ekonomi Ne Demek?
128 views
27 Mart 2019 - 10:03

Ekonomi nedir ? Makro Ekonomi ve Mikro Ekonomi Ne Demek?

Ekonomi kelimesinin kökeni Eski Yunanca’ya dayanır. Eski Yunanca’da ekonomiye Oikonomia denmektedir. Oikonomia ise Oikia ve nomos kelimelerinden türemiştir. Oikia ev ve yönetim, nomos ise kural ve yasa anlamlarına gelmektedir. Yani ev yönetimi anlamına gelmektedir.

Ekonomi nedir ? Makro Ekonomi ve Mikro Ekonomi Ne Demek?
Ekonomi nedir ? Makro Ekonomi ve Mikro Ekonomi Ne Demek?

Ekonomi kelimesi yerine Türkçe’de iktisat kelimesini de sıkça duyarız. İktisat kelimesi ise Arapça’dan gelmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ekonomi, insanların yaşayabilmek adına üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerini ve bu eylemlerinden doğan ilişkilerin tümünü inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır.

Genel olarak da ekonomi; mal ve hizmetlerin üretim, değişim ve tüketim süreçlerinde, insan ve insan gruplarının eylemlerinin incelendiği bilim dalı olarak tanımlanır. Ekonomi ile ilgili çok fazla tanım farklılıkları bulunmaktadır. İktisatçıların kendi tanımlarına bakalım.

  1. İngiliz iktisatçı Adam Smith ekonomi biliminin kurucusu olarak kabul edilmektedir, servet elde etmek amacı ile yapılan tüm çalışmaların ekonomi biliminin inceleme alanına girdiğini düşünüyor.1776 yılında yazdığı “Ulusların Zenginliğinin Kaynakları ve Tabiatı Üzerine Araştırma” adlı kitabında bundan söz etmiştir. Adam Smith bu kitapta tüm ekonomik dünyayı ; insanların kendi aralarında yarattıkları ve iş bölümü ile üretim yaptıkları devasa bir atölyeye benzetmektedir. Kendi çıkarları için çabalayan bireyin toplumu ve ekonomiyi geliştireceğini de savunmaktadır. Aynı zamanda kapitalist ekonominin ilk teorisyeni  Adam Smith’dir.
  2. Amerikan iktisatçı Paul Anthony Samuelson 20. Yüzyılın en etkili iktisatçılardan biri olarak görülmektedir. Samuelsonun tanımına göre ekonomi; para kullanılarak ya da kullanılmayarak insanlar arasında değiş tokuşa neden olan faaliyetler bütününün incelenmesidir.
  3. Alman iktisatçı Karl Marx ise olaya başka bir açıdan bakarak, zenginliğin kaynağına artı değer demiştir. İşçilerin ürettiklerinin bedelinden çok daha az maaş alarak sermayedar için çalıştıklarına değiniyor. Karl Marx’da bu aradaki farka artı değer adını vermektedir.
  4. Alman iktisatçı Hermann Heinrich Gossen’e göre ise insan ve toplumun en az uğraş ile en çok doyuma ulaşmasını gösteren yöntemler kuramına ekonomi bilimi denmektedir. Aynı  zamanda Hermann Heinrich Gossen marjinalist değer kuramının kurucularından sayılmaktadır.
  5. İsveçli iktisatçı Knut Wicksell ise ekonomiyi, insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan düzenli çalışma ve faaliyetler bütünü olarak tanımlamaktadır.

Mikro Ekonomi Nedir?

Mikro Ekonomi Nedir?
Mikro Ekonomi Nedir?

Bir bütün olarak ekonomiyi oluşturan birimlerin ve bölümlerin  davranışlarının ekonomik olarak analizine mikro ekonomi denir. Mikro ekonomi özel pazarları ve ekonomik segmentleri inceler.

Daha geniş olarak açıklamak gerekirse; mikro ekonomi değer taşıyan tüm özel olaylar ile ilgilenmektedir. Arz ve talep ile alakalı bireylerin davranışları, bir malın piyasa değeri, bir teşebbüsün işleyişi vb. Konuları ele almaktadır.

Makro Ekonomi Nedir?

Makro Ekonomi Nedir?
Makro Ekonomi Nedir?

Mikro ekonominin aksine makro ekonominin incelediği şey bütünler arasındaki ilişkilerdir. Yani ülke ya da global çapta toplam ekonomik hareketliliğin, enflasyonun, işsizliğin, ve büyümenin incelendiği daldır. Özetlemek gerekirse makro ekonomi bütün ekonomiyi inceler.