Kulvar Haber

Endüstri Ve Örgüt Psikolojisi Nedir? İş ve Yaşam Adına Nasıl Etki Ederler?

Endüstri Ve Örgüt Psikolojisi Nedir? İş ve Yaşam Adına Nasıl Etki Ederler?
87 views
14 Nisan 2019 - 22:47

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: Psikolojinin çalışma ile ilgili olan her alanını kapsayan bir alt dalıdır.

Endüstri psikolojisi hangi görevlerin yapılması ve hangi yeteneklere sahip olunması gerektiğine göre tanımlamak, nitelikli adayları tanımak, seçmek ve eğitmek, çalışan performansını izlemek, değerlendirme ve çalışana geri bildirim vermek gibi konulara odaklanılır.

Endüstri Ve Örgüt Psikolojisi Nedir? İş ve Yaşam Adına Nasıl Etki Ederler?
Endüstri Ve Örgüt Psikolojisi Nedir? İş ve Yaşam Adına Nasıl Etki Ederler?

Örgüt psikolojisinde ise çalışanın güdülenmesi, çalışanın iş doyumu ve bağlılığının artırılması, liderler yetiştirmek, değişen müşteri taleplerini ve teknoloji doğrultusunda örgütlerin yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak gibi konularla ilgilenir. Dünyadaki endüstri ve örgütler genel olarak iş gücünü düşürmeye çalışmaktadır.

Başta, bilgisayar teknolojisi ve robot aracılığında seri üretimin artması bu türden iş gücünü azalmasında önemli rol oynamaktadır. Doğa felaketleri, terörist eylemler de işgücünü düşürebilir veya endüstri ve örgütte küçülme olabilir.

Günümüzün ve Geleceğin Endüstri – Örgütsel Psikolojisi

Emperyalizm ve kapitalizm gölgesinde şekillenen günümüz dünyası, endüstri – örgütsel psikolojiyi daha iyi anlamayı zorunlu kılmıştır. Görevi anlamak için Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Topluluğu’nun amaç tanımına bakmak yeterli olmaktadır. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi’nin bilim, uygulama ve öğrenmeye teşvik ederek insanın refahını arttırmaktır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

 1. Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğinin yüksek olması
 2. Konuşma, ikna  ve yönlendirme becerisine sahip olması
 3. Kendini doğru ifade edebilmesi
 4. Hızlı ve pratik düşünebilen,
 5. Empati becerisi gelişmiş olması
 6. Sabırlı, hoşgörülü, uyumlu, pozitif düşüne bilen ve sorumluluk sahibi,
 7. İnsan davranışlarını ve düşünce kalıplarını bilmek
 8. Psikolojik değerlendirmeler yapabilmek.
 9. Problemlerin kökeninin farkına varan ve sorunlara alternatif çözümler bulabilen,
 10. Aktif dinleme becerisi
 11. Gözlemleme ve dikkat becerisi olması
 12. Yargılayıcı olmaması
 13. Bilgileri gizli ve sır saklayabilen,
 14. Stres ve baskı altında çalışabilen

Gelecekte Endüstri ve Örgütsel Psikoloji

Gelecekte endüstri ve örgütsel psikolojisi üzerine eğilmesi gereken birçok iş yeri olup, sosyal meseleler ve sorunlar olacaktır.  Sorunlar ve meseleler şu şekilde sıralanabilir;

 1. Daha etik ve sosyal sorumluluk sahibi liderleri kapsayan, daha iyi örgütsel liderler seçme ve geliştirmek.
 2. Adil ücretlendirme, esnek çalışma politikaları (iş/aile meselelerini kapsayan)  iş yerinde torpili azaltma yoluyla çalışanları geliştirmek.
 3. İş gücü çeşitliliğini ve küreselleşmeyi uygun yoldan güçlendirme.
 4. Yetenekleri en uygun yönet ile geliştirilmesi yoluyla, performansı iyileştirmek.
 5. Örgütler ve örgütlerdeki insanların olumlu değişimi benimsemeleri ve daha yenilikçi olmalarına yardım etmek.