Kulvar Haber

Endüstriyel Ekonomi Nedir? Ekonomide endüstriyel örgütlenme Nasıl Olur?

Endüstriyel Ekonomi Nedir? Ekonomide endüstriyel örgütlenme Nasıl Olur?
38 views
04 Nisan 2019 - 22:09

Ekonomide, endüstriyel örgütlenme veya endüstriyel ekonomi; firmaların ve pazarların yapısını ve dolayısı ile firmanın sınırlarını inceleyen bir alandır.

Endüstriyel organizasyon, mükemmel rekabetçi modele, işlem maliyetleri, sınırlı bilgi, eksik rekabetle ilişkili olabilecek engeller gibi gerçek işlem komplikasyonları ekler. Endüstriyel ekonomi, firmaların, endüstrilerin ve pazarların incelenmesidir. Yerel büyüklükteki dükkanlardan WalMart veya Tesco gibi çokuluslu devlere kadar her boyuttaki firma için geçerlidir.

Endüstriyel Ekonomi Nedir?
Endüstriyel Ekonomi Nedir?

Endüstriyel Ekonomi; Elektrik üretimi, otomobil üretimi ve restoranlar gibi tüm işletmeler için kullanılır. Bireysel firma ve endüstri düzeyinde karar vermeyi analiz ederken, endüstriyel ekonomi aşağıdaki gibi konuları anlamamıza da yardımcı olur:
• Kapasite, üretim ve fiyatların belirlendiği seviyeler
• Ürünlerin birbirinden ayrılma derecesi.
• Firmaların araştırma ve geliştirmeye ne kadar yatırım yaptıkları.
• Firmalar nasıl ve neden reklam verir?

Endüstri ekonomisi ayrıca firmaların faaliyetlerini nasıl düzenledikleri ve motivasyonlarını nasıl göz önünde bulundukları hakkında fikir vermektedir. Birçok mikro kursta, kar maksimizasyonu verildiği gibi alınmaktadır, ancak birçok endüstriyel ekonomi kursu pazar payını artırmaya çalışmak gibi alternatif hedefleri incelemektedir.

İşin uluslararası bir boyutu da vardır. Şirketler yurt dışından girdi kaynakları (veya dış kaynak üretimi) sağlamak gibi bir seçeneğe sahiptirler. Bu nedenle, endüstriyel ekonomi daha sık mikro derslerden gelen bilgi ve becerileri kullanırken, makroekonomik kavramlar bazen kullanılmaktadır.

Endüstriyel Ekonominin Amacı Nedir?

Endüstriyel ekonomide kilit konulardan biri pazarın rekabetçi olup olmadığını değerlendirmektir. Rekabetçi piyasalar normalde tüketiciler için iyidir ,bu nedenle çoğu endüstriyel ekonomi dersi piyasalardaki rekabetin ölçülmesinin analizini içerir. Daha sonra düzenlemenin gerekip gerekmediğini ve eğer gerekiyor ise biçimini alması gerektiğini dikkate alır.

Birden fazla ülkede faaliyet gösteren firmalar farklı düzenleyici rejimlerle karşı karşıya kalacağı için yine uluslararası olarak işin farklı bir boyutu vardır.

Endüstri ekonomisi, sağlam ve düzenleyici karar vermeyi anlamak için teorik modelleri kullanır ve bu nedenle ekonomistler diyagramları ve belki oyun teorisi de dahil olmak üzere bazı temel matematiksel modelleri kullanmayı beklerler.

Ek olarak, araştırmacılar ilgilenilen değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlamak için sıklıkla değişken istatistiksel modeller geliştirir: örneğin ürün fiyatı, reklam ve kârlar arasındaki ilişkiyi anlamak gibi.

Endüstriyel ekonomistlere de yüksek oranda istihdam vardır. Rekabat politikası ile ilgili olarak devlet kurumları ve danışmanlık gibi parçalardan oluşlan bir endüstri vardır. Düzenleme ekonomisi ile ilgili de eşit derecede geniş bir dizi danışmanlık sunan ve düzenleyici olarak görev yapan kurumlar bulunur.