Kulvar Haber

Finansman Nedir? Ekonomide Sermaye ve Fon Tanımlaması?

Finansman Nedir? Ekonomide Sermaye ve Fon Tanımlaması?
16 views
06 Nisan 2019 - 12:56

Finansman Nedir? Ekonomide Sermaye  ve Fon Tanımlaması? Finansman, genellikle bir kuruluş veya şirket tarafından bir ihtiyaç, program ve projeyi finanse etmek için genellikle para, çaba veya zaman gibi diğer değerler şeklinde finansal kaynaklar sağlama eylemidir.

Finansman Nedir?

Finansman Nedir? Ekonomide Sermaye ve Fon Tanımlaması?
Finansman Nedir? Ekonomide Sermaye ve Fon Tanımlaması?

Genel olarak, bu kelime bir firma kendi rezervini nakit ihtiyacını karşılamak için kullandığı zaman kullanılır, fakat finansman terimi aslında firma dış kaynaklardan sermaye edindiğinde kullanılır.

Fon kaynakları arasında kredi, risk sermayesi, bağışlar, ödenekler, tasarruflar, sübvansiyonlar ve vergiler bulunmaktadır.

Bağış, sübvansiyon ve yatırımın geri dönüşü için doğrudan gereksinimi olmayan hibeler gibi fonlar “yumuşak fonlama” veya “kitlesel fonlama” olarak tanımlanmaktadır. Fonlar, kısa vadeli veya uzun vadeli amaçlarla tahsis edilebilir.

Ekonomik Fon Nedir?

Ekonomide fonlar borç verenler tarafından sermaye olarak piyasaya enjekte edilmekte ve borç alanlar tarafından kredi olarak alınmaktadır. Sermayenin borçlunun eline geçebileceği iki yol vardır.

Borç veren sermayeyi faize karşı bir finansal araca borç verebilir. Bu finansal aracılar daha sonra para ile daha yüksek oranda yeniden yatırım yaparlar.  Finansal aracıların operasyonları finanse etmek için kullanmasına dolaylı finans denir.

Borç veren, doğrudan borçluya borç vermek için finansal piyasalara gidebilir. Bu yönteme ise doğrudan finans denir.

Fonun amaçları nelerdir?

Araştırma fonu; araştırmada, teknoloji veya sosyal bilim alanlarında kullanılır. Araştırma fonu ticari ve ticari olmayan şekillerde ayrılabilir. Bir şirketin araştırma ve geliştirme departmanları normal ticari araştırma fonu sağlar. 

Oysa ticari olmayan araştırma fonları, devlet kurumlarının yardım derneklerinden ve araştırma konseylerinden elde edilir. Böyle bir fon gerektiren kuruluşlar normalde rekabetçi seçimlerden geçmek zorundadır.

Sadece en fazla potansiyele sahip olanlar seçilirler. Bazı projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak için finansman çok önemlidir. Buraya kadar Finansman Nedir? Sorusunu biraz daha net anlamış olduk.

Bir iş konseptine sahip girişimciler ise, bir piyasaya girebilmek için sermaye dahil gerekli tüm kaynaklara sahip olmak ister. Bazı işletmeler, bireylerin sahip olamayacağı kadar büyük başlangıç ​​tutarları gerektireceğinden, fon sağlama süreci de bu işin bir parçasıdır. 

Bir işletme fikrini başlatmak için bu başlangıç ​​fonları şarttır, onsuz, girişimciler istediklerini iş dünyasında uygulayamazlar.

Fon yönetimi şirketleri birçok yatırımcıdan para havuzları toplar ve bunları menkul kıymet alımlarında kullanırlar. 

Bu fonlar profesyonel yatırım yöneticileri tarafından yönetilir ve bu da varlık çeşitlendirmesi nedeniyle riskleri azaltarak daha yüksek getiri sağlayabilir. Bu fonların büyüklüğü birkaç milyon kadar ya da multi milyar kadar olabilir.

Bu finansman faaliyetlerinin amacı temel olarak bireysel veya organizasyon karlarını izlemeyi amaçlamaktadır.

Finansman Yöntemleri

Hükümet, öğrencilere ya da araştırmacılara ve hatta kuruluşlara seçim sürecinde kamu yararına olan projelere, kendisi ya da devlet kurumları aracılığıyla fon tahsis edebilir.

Başvurular göz önünde bulundurulur ve değerlendirilir. Bu süreçten sonra işe fon sağlanmasının mantıklı bulunduğu projelere fon sağlanması için başvuru sahipleri bilgilendirilir.

Kitlesel fonlama, esas olarak iki tipte bulunur: bunlar ödül bazlı kitlesel fonlama ve hisse senedi bazlı kitlesel fonlama şeklindedir.

Ödül bazlı kitlesel fonlama türünde, küçük firmalar bir işletmeyi başlatmak için bir ürün veya hizmeti önceden satabilirken,

Hisse senedi bazlı kitlesel fonlama türünde ise, destekçiler bir firmanın para karşılığında belirli bir miktar hissesini satın alabilir.

Ödül bazlı kitlesel fonlamaya gelince, proje yaratıcıları bir finansman hedefi ve son tarih belirleyecektir. İlgilenen herkes projelere fon sağlayabilir. Projelerin gerçekleştirilmesi için hedeflenen miktara ulaşması gerekir.

Projeler yeterli fona ulaştığında, proje yaratıcıları projeyi söz verdikleri  zaman çizelgesinde yerine getirmeli ve ürün veya hizmetlerini teslim etmelidirler.

Sermayeyi artırmak için, yatırımlarla ilgilenen yatırımcılardan fon almanız gerekir. Bu yatırımcılara yüksek getirili projeler sunmalısınız. Projelerin yüksek seviyeli potansiyellerini sergileyerek, yatırımcıların paralarını bu projelere yatırmak için daha fazla ilgisini çekecektir.

Belli bir süre sonra, genellikle bir yıl içinde, yatırımın getirileri yatırımcılar ile paylaşılacaktır. Bu, yatırımcıları mutlu eder ve daha fazla yatırım yapmaya teşvik edebilir. Eğer geri dönüşler istenen seviyeye ulaşmaz ise, yatırımcıların paralarını fonlara yatırma isteklerini azaltabilir.

Dolayısı ile, finansal teşviklerin miktarları, fonlamanın istenen düzeyde kalmasını sağlamak için yüksek oranda belirleyici faktörlerdir.