Kulvar Haber

Kadıköy Belediyesi İklimde Hedef Yükseltti

Kadıköy Belediyesi İklimde Hedef Yükseltti
14 views
22 Mart 2019 - 3:53

Kadıköy Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadelede sera gazı salımlarının yüzde 20 oranında azaltılması yönündeki hedefini yüzde 40’a çıkardı.

SERA GAZI İLE MÜCADELE HEDEFİ YÜZDE 20’DEN 40’A ÇIKTI

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir İklim Projesi
Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir İklim Projesi

Kadıköy Belediyesi 2012 yılında Covenant of Mayors’a (Belediye Başkanları Sözleşmesi) imza atarak, 2020 yılına kadar sera gazı salımlarının yüzde 20 oranında azaltılmasını hedeflemişti.

Bu kapsamda 2015 yılında “Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” hazırlanmış, ilçe ölçeğinde sera gazı envanter çalışması tamamlanmıştı.

KADIKÖY BELEDİYESİ DE PARİS ANLAŞMASI’NA UYDU 

2015 yılı Paris Anlaşması ile sera gazı salımlarının azaltılması yönünde 2020 yılına kadar yüzde 20 azaltım hedefi belirleyen hükümetler, hedefi yeterli bulmadı. Bu oranın 2030 yılına kadar yüzde 40’a çıkarılmasına karar verdi.

Kadıköy de 2010 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarını güncelledi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Türkiye İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” çerçevesinde fonlanan “Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı Eylem Projesi” ile 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltım taahhüdünde bulundu.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun imzaladığı taahhüde ilişkin planlar 6 Temmuz 2018’de Kadıköy Belediye Meclisinde onaylandı ve Covenant of Mayors sayfasına girişi yapıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE İKLİM ADAPTASYON EYLEM PLANI’NA GÖRE

“Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi” kapsamında Kadıköy kent ortakları ve sakinlerinin aktif katılımıyla hazırlanan plan ile;

  • enerji talebinin azaltılması
  • enerji ve su verimliliği
  • sürdürülebilir ulaşım
  • kent ve yakın çevresinde rekreasyon olanağı ile araç talebinin azaltılması
  • kent çevresinde gıda üretimine olanak sağlanması
  • yeşil alan ve koridorların oluşturulması
  • kentsel ısı adası etkisinin düşürülmesi
  • yeşil ve su altyapı planlarıyla, kentin soğutulması
  • su alanlarına duyarlılığın artırılması
  • afet etkilerini ve iklim değişikliğinin özellikle kırılgan nüfus ile halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması hedefleniyor.