Kulvar Haber

KAMUOYUNA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

KAMUOYUNA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
23 views
27 Haziran 2019 - 18:58
Kamuoyuna Önemli Duyuru Onarıcı Adalet Platformu

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Adalet Bakanlığı yetkilendirmesiyle “uzlaştırmacı eğitimleri başladı, 16 bin TL kazanabilirsiniz” başlıklı haber üzerine bu önemli kamuoyu açıklamasının yapılmasına gerek duyulmuştur.

Onarıcı Adalet Platformu olarak, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek, uzlaştırmacı adaylarına yanlış bilgi aktarılmasının önüne geçmek amacıyla aşağıdaki doğru bilgilerin aktarılmasını zorunlu gördük. Şöyle ki;
Haberde iddia edildiği gibi sadece uzlaştırmacı eğitimini almak uzlaştırmacı olmak için yeterli değildir. Eğitim sonrasında Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından yapılan sınavda baraj puan olan 70 ve üzeri not alınması gerekir.
Ayrıca sınavda başarılı olan uzlaştırmacı adayları güvenlik soruşturmasına tabi tutulmaktadır. Güvenlik soruşturmasını geçen uzlaştırmacı adayları, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından sicile kaydedilerek uzlaştırmacı sıfatıyla resmen görevlendirilmektedir.
Daha sonra Uzlaştırmacılara UYAP sistemi üzerinden, otomatik tevzi ile başarı puanına göre görevlendirme yapılarak dosya verilmektedir.
Bir uzlaştırmacıya ayda verilen dosya sayısı ortalama 2’dir. Zira mevcut uzlaştırmacı sayısı oldukça yüksektir. Örneğin daha önce 300 uzlaştırmacının görev aldığı Anadolu Adliyesi’nde şu an 1380 uzlaştırmacı görev yapmaktadır. Türkiye genelindeki bu sayı ise 27 bindir.
Dosya başına uzlaştırmacıya ödenecek ücret ise 31 Aralık 2018 tarihli Resmî Gazete de yayımlanan 2019 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi ile belirlenmiştir.
Buna göre; uzlaştırma sürecinde tarafların teklif aşamasında kalması halinde, uzlaştırmacıya ödenen ücret 133 TL, Uzlaştırmanın sağlanması halinde 396 TL, Uzlaştırmanın olumsuz sonuçlanması halinde 198 TL’dir. Bu ücretler vergi kesintisiz rakamlardır.
Ayrıca Aynı anda elinde 5 dosya bulunan uzlaştırmacıya yeni dosya verilmemektedir.
Özetle; uzlaştırma işi, gelir amacıyla yapılmayan gönüllülük esasına dayalı bir iştir.. Bazı eğitim kurumlarının, öğrenci çekme amacıyla, 16 bin TL aylık gelir vadeden reklamları tamamen uzlaştırmacı adaylarını aldatma ve kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır. Kaldı ki bugünün ekonomik şartlarında bu tür rakamlar, akıllara ziyan bir uydurmadan başka bir şey değildir.
Uzlaştırmacılar olarak, uzlaştırmacı olmak isteyenleri bu tür aldatıcı eğitim reklamlarına inanmamaları yönünde uyarmayı bir görev bilerek, uzlaştırmacı olmak isteyenlerin bu ve benzeri haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz. 27.06.2019
ONARICI ADALET PLATFORMU