Kulvar Haber

Kapitalizm Nedir? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Kapitalizm Nedir? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?
3.545 views
09 Nisan 2019 - 2:34

Kapitalizm Nedir? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir? özel kuruluşların üretim faktörlerine sahip olduğu ekonomik bir sistemdir.

Dört faktör; girişimcilik, sermaye malları, doğal kaynaklar ve emektir.

Sermaye mallarının, doğal kaynakların ve girişimin sahipleri şirketler üzerinden kontrol uygularlar. Birey ise kendi işgücüne sahiptir. Bunun tek istisnası, başkasının bir kişinin iç gücüne sahip olduğu köleliktir. Tüm dünyada yasadışı olmasına rağmen, kölelik hala yaygın olarak uygulanmaktadır.

Kapitalizm Özellikleri Nelerdir?

Kapitalizm Nedir? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?
Kapitalizm Nedir? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Kapitalist mülkiyet iki şey demektir. İlk olarak, sahipler üretim faktörlerini kontrol eder. İkincisi, gelirlerini kendi sahipliklerinden alırlar.

Bu onlara şirketlerini verimli bir şekilde kullanma yeteneği verir. Aynı zamanda onları karı maksimize etmek için teşvik eder. Bu teşvik, birçok kapitalistin “Açgözlülük iyidir” demesinin sebebidir.

Şirketlerde sahipler hissedarlardır. Kontrol düzeyleri, sahip oldukları hisseye bağlıdır. Hissedarlar bir yönetim kurulu seçer. Şirketi yönetmeleri için de üst düzey yöneticileri işe alırlar. Kapitalizm başarılı olmak için serbest piyasa ekonomisine ihtiyaç duyar.

Mal ve hizmetleri arz ve talep yasalarına göre dağıtır. Talep kanununa göre belirli bir ürün için talep arttığında, fiyat yükselir. Rakipler daha yüksek bir kar elde edebileceğini fark ettiklerinde üretimi arttırırlar. Tedarikçiler fiyatları da yalnızca en iyi rakiplerin uyguladığı seviyede tutarlar.

Tedarikçiler en yüksek kâr için birbirleriyle rekabet ederler. Mallarını mümkün olduğu kadar düşük fiyatta üretmeye çalışırken aynı zamanda mallarını mümkün olan en yüksek fiyattan satarlar. Rekabet, fiyatları ılımlı ve üretimi aktif tutar.

Kapitalizmin bir diğer bileşeni, sermaye piyasalarının serbest çalışmasıdır. Bu, arz ve talep yasalarının, hisse senetleri, tahviller, türevler, para birimleri ve emtialar için makul fiyatlar belirlediği anlamına gelir.

Sermaye piyasaları, şirketlerin genişlemek için fon toplamalarına izin vermektedir. Şirketler yatırımcıların, hissedarların ve özel sahiplerin kar etmesini sağlarlar.

Kapitalizmin Avantajları Nelerdir?

Kapitalizm, en iyi fiyatlarla en iyi ürünleri hedefler. Çünkü tüketiciler en çok istedikleri şey için fazla ödemekten kaçınmayacaklardır. İşletmeler, müşterilerin taleplerini olağan en yüksek fiyatlarla pazarlarlar.

İşletmeler arasında rekabet nedeniyle fiyatlar düşük tutulmaktadır. Karlarını en üst düzeye çıkarmak için ürünlerini mümkün olduğu kadar rasyonel yaparlar.

Ekonomik büyüme için en önemlisi, kapitalizmin yenilikçilik getirmesidir. Bu, daha verimli üretim yöntemlerinin gelişmesi demektir. Aynı zamanda yeni ürünlerin ortaya çıkması demektir.

Kapitalizmin Dezavantajları Nelerdir?

Kapitalizm, rekabet becerileri olmayanlara yarar sağlamaz. Buna yaşlılar, çocuklar, gelişimsel engelli ve bakıcılar dahildir. “Level playing field” (seviye oyun alanı) fikrine rağmen, kapitalizm fırsat eşitliğini desteklemez. Doğru beslenme, destek ve eğitim almayanlar asla bu oyun alanına giremezler. Toplum onların değerli becerilerinden asla yararlanamaz.

Kısa vadede, eşitsizlik kapitalizmin kazananlarının çıkarına uygun gibi görünebilir. Çünkü daha az rekabetçi tehdit vardır. Gücü, giriş engelleri yaratarak “sistemi donatmak” için de kullanabilirler.

Örneğin, endüstrilerine fayda sağlayan yasalara sponsorluk yapan seçilmiş yetkililere bağışta bulunarak bunu yapabilirler. Devlet okulları için daha düşük vergileri desteklerken, çocuklarını özel okullara gönderebilirler.

Uzun vadede eşitsizlik, çeşitliliği ve yarattığı yeniliği sınırlayacaktır. Örneğin, farklı bir işletme ekibi pazar alanlarını daha iyi tanımlayabilir. Toplumun azınlıklarının ihtiyaçlarını anlayabilir ve bu ihtiyaçları karşılayacak ürünleri hedefleyebilir.

Kapitalizm, kirlilik ve iklim değişikliği gibi harici maliyetleri görmezden gelmektedir. Bu, malların kısa vadede daha ucuz ve daha erişilebilir olmasını sağlar. Ancak zamanla doğal kaynakları tüketmekte, etkilenen bölgelerdeki yaşam kalitesini düşürmekte ve herkes için maliyetleri arttırmaktadır.

Hükümet, bu dış maliyetlerin önüne geçebilmek, para kazanmak ve genel refahı artırmak için başka vergilerini arttırmak zorunda kalır.