Kulvar Haber

Kıdem Tazminatı Nedir? Nasıl hesaplanır? Kimler Alabilir?

Kıdem Tazminatı Nedir? Nasıl hesaplanır? Kimler Alabilir?
27 views
09 Nisan 2019 - 22:17

Kıdem Tazminatı Nedir? Nasıl hesaplanır? Kimler Alabilir? Çalışanın yasal bir hakkı olan kıdem tazminatı bazı koşullar kapsamında ödenmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışanın işten çıkması/çıkarılması halinde işveren tarafından çalışana ödenmekle yükümlüdür.

Kıdem Tazminatı Nedir? Nasıl hesaplanır? Kimler Alabilir?
Kıdem Tazminatı Nedir? Nasıl hesaplanır? Kimler Alabilir?

Adından da anlaşılacağı üzere kişinin kıdemine yani ne kadar çalıştığına bağlı bir şekilde hesaplanır. Çalışanının emeğinin karşılığı olan bu tazminat, iş güvencesinin parçalarından birisidir.

İşveren açısından işten çıkarmaya yönelik bir caydırıcı etki oluştururken, işten çıkan kişi için de önemli bir maddi destek sağlar.

Kıdem Tazminatını Kim Öder?

İşçinin kıdem tazminatı işveren tarafından ödenir. Fakat emeklilik durumunda devlet tarafından ödenen tazminat ile işten çıkarmada ödenen tazminat değişebilir. Bir binada kapıcı olarak çalışan kişinin tazminat ödemesi ise işvereni olarak kat sakinlerince yapılır.

Kıdem Tazminatı Alma Şartı

İşçinin kıdem tazminatı alma şartı yasalar çerçevesinde belirlenmiştir. Koşullar; iş yerinde sigortalı çalışması, en az bir 1 yıl süre ile aynı iş yerinde çalışıyor olması ve işçinin, işveren tarafından işten çıkarılmasıdır. Eğer işçi kendi isteğiyle istifa ederse, tazminat alamaz. Ayrıca;

Kanunu’nda belirtildiği üzere çalışan sağlık sebepleri, zorlayıcı sebepler veya ahlak ya da iyi niyet kurallarına uymayan haller durumunda istifa ederse, tazminat alabilir.

Tazminatsız İşten Çıkarma Sebepleri

İşveren; işçiyi sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, zorlayıcı durumlar ve işçinin kanunen gözaltına alınması ya da tutuklanması halinde devamsızlık yapması gibi koşullar ile tazminat ödemeden işten çıkarabilir.

İşçi, askerlik görevine katılmak için işten istifa ederse, tazminat alma hakkı kazanır. Askerlik belgesi işverene teslim edilip, çıkış tarihi belirlenerek, tazminat talep edilir.

Evlilik Durumunda Tazminat

Kadın işçiler evlendikleri tarihten itibaren 1 yıl içinde işverene başvuru yaparak, tazminat alıp işten ayrılabilir.

İşçi, sigortalı olarak çalışırken 1 yıldan fazla çalışmış ise vefatı durumunda tazminat hakkı saklı durur ve bu ödeme ailesine yapılabilir.

Tazminat emeklilik durumunda verilebilir. Çalışan tüm koşulları yerine getirerek emeklilik için ilgili kuruma başvurduğunda, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında emekli olması için primini doldurmuşsa veya yaş haddini doldurmak için bekliyorsa istifa etmesi halinde tazminat hakkı kazanır.

Kıdem Tazminatı Süresi

Aynı işyerinde sigortalı olarak en az 1 yıl çalışan kişi kıdem tazminatı hakkı kazanır. Belirli süreli sözleşme ile çalışmakta olan işçiler ise 1 yıl doldurmamış olmalarına rağmen belirtilen tarihten önce haklı fesih olmadan işten çıkarılırsa, kalan süre için kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Kıdem Tazminatı Bordrosu

Bordro belgesi, kıdem tazminatı için hazırlanarak alacaklı işçi, işveren ve şahitler tarafından imzalanır. Tazminatın nasıl hesaplandığını, tarafların kimler olduğunu, muhasebe kayıtlarını, tazminatın hangi zamanda alınacağını, ne kadar olacağını, ödeme şeklini ve kesintileri gösterir.

Kıdem Tazminatı Kesintileri

İşçi kıdem tazminatı kurum muhasebesi tarafından hesaplanırken, sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Maaş gibi brüt ücret üzerinden gelir vergisi ya da başka bir kesinti yapılmaz.

Ancak 7103 sayılı Kanunla 27.03.2018 tarihinde değişiklik yapılmış ve bu değişiklikler 11.06.2018 tarihli 303 Nolu Gelir Vergisi Genel tebliği ile açıklanmıştır.

Bu değişiklik kapsamında Deniz İş Kanunu’na göre ödenmesi gereken tazminatların tamamı ve basın mesleğinde hizmet erbabının 24 ayı aşmayan tazminatlarının tamamı vergiden istisna edilecektir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

1 yıldan fazla aynı kurumda sigortalı çalışmış işçinin kıdem tazminatı kıdemine göre hesaplanır. En önemli faktörler çalışanın aldığı brüt ücret ve ücretin alınma şeklidir. Eğer işçi;

Ücreti günlük, haftalık, aylık veya saatlik olarak ödeniyorsa, çalışılan toplam süre hesaplanır ve tam olarak kaç yıl çalıştıysa son aldığı brüt ücret ile çarpılır. Bu ücretlere yol, yemek ve yan ödemeler dahildir.

Çalışanın 1 yıl üzerinde gün ve ay süresi ile çalıştığı kısımlar için gün hesabı yapılır. Son brüt ücret 30’a bölünür ve günlük ücret hesaplanarak küsuratlı süre günlük brüt ücret ile çarpılır. Yıllık değerler ve günlük değerler toplanarak toplam tazminat belirlenir.

Parça başına veya götürü usulü ücret alıyorsa, 1 yıl içinde alınan toplam ücretleri ve 1 yıl içerisinde çalıştığı gün sayısı hesaplanır.

Son 1 Yıl İçerisinde Zam Yapılmışsa!

Ortaya çıkan toplam ücret çalışılan toplam gün sayısına bölünür. Brüt ücretin ile tazminat hesaplanır.

Son 1 yıl içerisinde ücrete zam yapılmışsa, zam tarihi ile iş bitiş tarihi arasındaki toplam brüt ücret, bu süre içerisindeki gün sayısına bölünür ve günlük ücret hesaplanır. Sonuçta brüt ücret değerleri ile çalışılan toplam süreye karşılık gelen tazminat belirlenir.

Eğer, çalışan çalıştığı süre boyunca iş yerinde greve katılmış ise grev süresi kıdem hesabına katılmaz.

Net tazminat tutarı hesaplamak için brüt ücrete dahil edilmesi gereken maaş dışındaki ek noktaların yasaya bağlı olması gerekir. Ayrıca bu ek ödemelerin yemek ve yol parası gibi süreklilik arz etmesi gerekir.

İkramiyeler ve primlerin de brüt ücrete dahil edilmesi gerekir. Ödeme para veya parasal bir değer ile yapılabilir.

Kıdem Tazminatı Fonu

2019 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında belirtilen kıdem tazminatı fonu, bireysel hesaba dayalı bir fon oluşturulmasıdır.

İşçinin çalıştığı süre boyunca maaşından belirli bir kesinti yapılmasını ve bunun işverence ödeme yapılması ile biriktirilmesini ifade ediyor.

Bu sayede işçi 1 gün dahi çalışmış olsa, tazminattan yararlanabilecek. İşçiler ya mevcut sistemle çalışmaya devam edecek ya da işveren ile anlaşarak biriken hakları adlarına açılacak tazminat hesabına aktarılacak.

İşçi farklı bir işyerinde göreve başlasa dahi aynı sisteme tabi olacak. Önümüzdeki dönemde fon aktif olduktan sonra ilk defa işe girecekler bu sisteme tabi olacaklar.

Kıdem Tazminatı Davası

İşçinin kıdem tazminatı konusunda 10 yıl içerisinde itiraz etme ve dava açma hakları bulunmaktadır. Haksız çıkarılmalarda tazminat alınmamışsa, işçi dava sürecine gidebilir.

İş ve İşçi Hukuku kapsamında bu dava işçi ve işveren arasında görülürken, hukuki süreç iş mahkemelerinde yürütülür.

Bu davalarda avukatlık ücretleri ve dava ücretleri gibi konular davanın kim tarafından kazanıp kaybedildiğinde göre taraflarca ödenir.