Kulvar Haber

Makro Ekonomi Nedir?

Makro Ekonomi Nedir?
80 views
11 Nisan 2019 - 14:51

Mikro ekonomi aksine makro ekonominin incelediği kavram bütünler arasındaki ilişkilerdir. Yani ülke ya da global çapta toplam ekonomik hareketlilik, enflasyon, işsizlik ve büyümenin incelendiği daldır. Özetlemek gerekirse makro ekonomi bütün ekonomiyi inceler.

Makro Ekonomi ve Mikro Ekonomi

Makro Ekonomi Nedir? Makro Ekonominin Temelleri Nelerdir?
Makro Ekonomi Nedir? Makro Ekonominin Temelleri Nelerdir?

Makro ekonomi, bireyler ve şirketler tarafından yapılan seçimleri etkileyen daha küçük faktörlere odaklanan mikro ekonomiden farklıdır.

Hem mikro ekonomide hem de makro ekonomide çalışılan faktörler tipik olarak birbirleri üzerinde etkilidir. Örneğin, ekonomideki işsizlik düzeyinin bir bütün olarak bir şirketin işe alabileceği işçi arzı üzerinde etkisi vardır.

Makro ekonomi, en temel anlamda, bireysel piyasalara odaklanmak yerine, bütünün veya toplam ekonominin yapısı, performansı, davranışı ve karar vermesi ile ilgilenen ekonominin dalıdır. 

Aynı zamanda, mikro ekonomi, ekonomik eğilimlere veya bireyler belirli seçimler yaptığında neler olabileceğine bakar. Bu bireyler genellikle alıcılar, satıcılar ve işletme sahipleri gibi alt gruplara ayrılır.

 Bu bireyler koordinasyon için bir fiyatlandırma mekanizması olarak para ve faiz oranlarını kullanarak, kaynaklar için arz ve taleple etkileşim içinde olurlar.

Buna işsizlik, gayrisafi yurt içi hasılat ve enflasyon gibi değişkenlere bakmak da dahildir.

Hükümet bu faktörleri ve modelleri kendi ekonomik politikalarını geliştirmeye yardımcı olmak için kullanmaktadır. Merkez bankaları sayesinde, hükümet ekonomiyi kontrol altında tutmak için mali ve parasal politikalarını düzenler.

Öte yandan, mikro ekonomi, bireysel faktörlerin bir ekonomideki davranışlarına bakar.

Makro Ekonomi iş alanı

Makro ekonomi alanında çalışanlar, işsizlik oranları, gayrisafi yurt içi milli hasıla ve fiyat endeksleri gibi toplu göstergeleri incelemekte ve daha sonra ekonominin nasıl işlediğini anlamak için ekonominin farklı sektörlerinin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu analiz etmektedir.

Makro ekonomist, tüketim, enflasyon, tasarruf, yatırımlar, uluslararası ticaret, finans, milli gelir ve çıktı gibi çeşitli faktörler arasındaki ilişkileri açıklayan modeller geliştirir.

Bu tür makro ekonomik modeller, modellerin öngördüğü ekonomik politikaların oluşturulmasına ve değerlendirilmesine yardımcı olarak devlet kurumları tarafından kullanılmaktadır.

Özel Araştırma Alanları

Makro ekonomi oldukça geniş bir alandır, ancak iki özel araştırma alanı makro ekonominin özel araştırma alanlarını temsil etmektedir. Bir alan, iş döngüsü olarak da bilinen kısa vadeli dalgalanmaların ulusal gelirdeki sebeplerini ve sonuçlarını anlama sürecini içerir. Diğer alan ise makro ekonominin uzun vadeli ekonomik büyümeyi belirleyen faktörleri veya milli gelirdeki artışları anlamaya çalıştığı süreci içerir.

Makro Ekonominin Tarihi

Modern hali ile makro ekonomi, 1936’da John Maynard Keynes’in ” The General Theory of Employment, Interest and Money” adlı kitabının yayınlanmasıyla başladı.

Keynes, malların satılmadığı ve işçilerin işsiz kaldığı, klasik iktisatçıları çaresiz bırakan Büyük Buhran’dan bir kaçış yolu buldu. Keynes’in teorisi, pazarların neden net olamayabileceğini açıkladı.

Bu teori, 20. yüzyıl boyunca gelişti ve genellikle Keynesyen teorisi veya Keynesçilik olarak adlandırılır ve Keynesyen iktisat olarak bilinimektedir. Çeşitli makro ekonomik düşünce okullarında öğretilmektedir.