Kulvar Haber

Mikro Ekonomi Nedir? Mikro Ekonominin Temelleri Nelerdir?

Mikro Ekonomi Nedir? Mikro Ekonominin Temelleri Nelerdir?
56 views
11 Nisan 2019 - 14:57

Mikro Ekonomi Nedir? Mikro Ekonominin Temelleri Nelerdir?

Bir bütün olarak ekonomiyi oluşturan birimlerin ve bölümlerin davranışlarının ekonomik olarak analizine mikro ekonomi denir.

Mikro ekonomi özel pazarları ve ekonomik segmentleri inceler. Daha geniş olarak açıklamak gerekirse; mikro ekonomi değer taşıyan tüm özel olaylar ile ilgilenmektedir.

Mikro Ekonomi Nedir? Mikro Ekonominin Temelleri Nelerdir?
Mikro Ekonomi Nedir? Mikro Ekonominin Temelleri Nelerdir?

Arz talep ile alakalı bireylerin davranışları, bir malın piyasa değeri, bir teşebbüsün işleyişi vb. konuları ele almaktadır.

Mikro ekonomi,

  • Farklı ürünlerin nasıl ve niçin farklı değerlere sahip olduklarını,
  • Bireylerin daha verimli veya daha mantıklı kararları nasıl aldıklarını
  • Bireylerin birbirleriyle en iyi nasıl koordine olduklarını
  • Bireylerin nasıl iş birliği yaptıkları üzerinde durmaktadır. 

Genel olarak konuşursak, mikro ekonomi makro ekonomiden daha eksiksiz, gelişmiş ve yerleşik bir bilim olarak kabul edilir.

Mikro ekonomi, ekonomik eğilimlerin incelenmesi veya bireylerin belirli seçimler yapması veya üretim faktörlerinin değişmesi gibi durumlar üzerinde durmaktadır.

Bireysel oyuncular, genellikle alıcılar, satıcılar ve işletme sahipleri gibi mikro ekonomik alt gruplara ayrılır. Bu kişiler koordinasyon için bir fiyatlandırma mekanizması olarak para ve faiz oranlarını kullanarak, kaynaklar için arz ve talebi etkilerler.

Mikro ekonominin Kullanım Alanları

Tamamen normatif bilim olarak, mikro ekonomi bir pazarda neler olması gerektiğini açıklamaya çalışmaz. Bunun yerine, yalnızca belirli koşullar değişirse ne bekleneceğini açıklar.

Bir üretici araç fiyatlarını artırırsa, mikro ekonomi, tüketicilerin eskisinden daha az satın alma eğiliminde olacağını söyler. Güney Amerika’da büyük bir bakır madeni çökerse, tedarikin kısıtlı olması nedeniyle bakırın fiyatı artacaktır.

Mikro ekonomi, bir yatırımcının, tüketicilerin daha az iPhone alması durumunda Apple Inc. Hisse senedi fiyatlarının neden düşebileceğini görmesine yardımcı olabilir. Mikro ekonomi, daha yüksek bir asgari ücretin neden The Wendy şirketini daha az işçi çalıştırmaya zorladığını da açıklayabilir. Bununla birlikte, toplam ekonomik rakamlar hakkındaki sorular da vardır. Örneğin; 2020’de Çin’in gayri safi yurtiçi hasılasına ne olabileceği gibi sorular da makroekonominin konusudur.

Mikro Ekonomi Metodu

En modern mikro ekonomik çalışma, Léon Walras tarafından “Elements of Pure Economics” kitabında geliştirilen genel denge teorisine ve Alfred Marshall tarafından “Principles of Economics” kitabında tanıtılan kısmi denge teorisine göre yapılır.

Bu yöntemler, insan davranışını işlevsel matematik dilinde göstermeye çalışır ve bu da ekonomistlerin bireysel olarak piyasada test edilebilir bir matematiksel test modeli tanımlamasını sağlar.

Marshallian ve Walrasian yöntemleri neoklasik mikro ekonominin daha büyük şemsiyesinin altına düşmektedir. Mantıksal pozitivistler olarak, neoklasikçiler ekonomik olaylar hakkında ölçülebilir bir hipotez oluşturmaya ve ardından hangi hipotezlerin en iyi sonuç verdiğini görmek için deneysel kanıtlar kullanmayı tercih ederler.

Fizikçiler veya biyologların aksine, ekonomistler tekrarlanabilir testler yapamazlar. Bu nedenle neoklasik ekonomistler, çözümleri tanımlamak için

  • Mükemmel bilgi,
  • Sonsuz sayıda alıcı ve satıcı,
  • Homojen ürünler statik değişken ilişkiler gibi

Pazarlar hakkında basitleştirici varsayımlarda bulunurlar. Ekonomik verimlilik, reel piyasaların modelin kurallarına ne kadar iyi uyduğuyla belirlenir.

Avusturya okulu tarafından en çok benimsenen başlıca rekabet görüşü, neoklasik statik dengeyi gerçekçi ve ölümcül kusurlu olarak görmezden geliyor.

Bunun yerine, Avusturya ekonomisi, kendiliğinden düzen ve öznelciliğin ikiz prensiplerini kullanarak, mantıksal çıkarımı temel alan bir analiz yapmayı tercih etmektedir. Avusturyalı modeli, heterojenliği ve kusurları ortadan kaldırmak yerine, ekonomik teşviklerin bireylerin cehalet ve belirsizlikle ilgili gerçek sorunların üstesinden gelmesinde nasıl yardımcı olduğunu açıklamaktadır.

Başka bir deyişle, piyasalar, insanların eksik bilgi, farklı tercihler ve diğer kusurları olduğu için ortaya çıkmaktadır.