Kulvar Haber

Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi Arasındaki Farklar Nelerdir?
196 views
11 Nisan 2019 - 15:16

Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi Arasındaki Farklar Nelerdir? Çalışma alanları çok geniştir; öyleyse burada her birinin neyi kapsadığının kısa bir özetine bakalım. Mikro ekonomi, genellikle bireylerin ve iş kararlarının incelenmesidir, makro ekonomi ise daha üst düzey ülke ve devlet kararlarını incelemektedir.

Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi Arasındaki Farklar Nelerdir?
Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi Arasındaki Fark Nedir?

Mikro Ekonomi Nedir?

Bir bütün olarak ekonomiyi oluşturan birimlerin ve bölümlerin davranışlarının ekonomik olarak analizine mikro ekonomi denir.

Mikro ekonomi özel pazarları ve ekonomik segmentleri inceler. Daha geniş olarak açıklamak gerekirse; mikro ekonomi değer taşıyan tüm özel olaylar ile ilgilenmektedir. Arz ve talep ile alakalı bireylerin davranışları, bir malın piyasa değeri, bir teşebbüsün işleyişi vb. konuları ele almaktadır.

Makro Ekonomi Nedir?

Mikro ekonominin aksine makro ekonominin incelediği şey bütünler arasındaki ilişkilerdir. Yani ülke ya da global çapta toplam ekonomik hareketliliğin, enflasyonun,işsizliğin, ve büyümenin incelendiği daldır. Özetlemek gerekirse makro ekonomi bütün ekonomiyi inceler.

Mikro ekonomi ve Makro ekonomi Arasındaki farklar

Mikro ekonomi ve Makro ekonomi Arasındaki farklar kısmına baktığımızda ekonomi çalışma türü farklı görünse de iki alan arasında birbiriyle örtüşen birçok sorun olduğundan, birbirine bağımlı ve birbirlerini tamamlar yapıya sahiptirler.

Örneğin, artan enflasyon (makro etki) şirketler için ham madde fiyatlarının artmasına neden olacak ve sonuç olarak da nihai ürünün halka tahsil edileceği fiyatı etkileyecektir.

Mikro ekonomi, ekonomiyi analiz etmek için aşağıdan yukarıya bir yaklaşım olarak adlandırılan şeyi benimserken, makro ekonomi yukarıdan aşağıya bir yaklaşım benimsemektedir.

Diğer bir deyişle, mikro ekonomi insan seçimlerini ve kaynak tahsisini anlamaya çalışırken, makro ekonomi “Enflasyon oranı ne olmalı?”  veya  “Ekonomik büyümeyi ne teşvik eder?” gibi soruları cevaplamaya çalışmaktadır.

Her şeye rağmen, hem mikro hem de makro ekonomi, herhangi bir finans uzmanı için temel araçlar sağlar ve şirketlerin nasıl çalıştığını ve gelir elde ettiğini ve böylece tüm ekonominin nasıl yönetilip sürdürüldüğünü tam olarak anlamak için birlikte çalışılmalıdır.

Bireysel Yatırımcılar Nelere Bakmalı?

Bireysel yatırımcılar Mikro ekonomi ve Makro ekonomi Arasındaki farklar nelerdir sorusuna cevap aramazlar, mikro ekonomiye odaklanmakla muhtemelen daha iyi bir sonuç alırlar.

Temel (özellikli değere sahip) yatırımcılar ile teknik yatırımcılar arasında ekonomik analizin uygun rolü konusunda bir miktar anlaşmazlık olabilir, ancak mikro ekonominin bireysel yatırım teklifini etkilemesi daha muhtemeldir.

Mikro ekonomi ve Makro ekonomi Arasındaki Bölünme Nedir?

Mikro ekonomi, bireysel şirketleri değerlendirirken fark yaratan küçük ayrıntılarla ilgilenir. Buna mal ve hizmetler için üretim maliyetleri ve piyasa fiyatları da dahildir. Mali tablolardan birçok mikro ekonomik bilgi toplanabilir.

Makro ekonomi, toplamlara ve ekonometrik korelasyon yönüne odaklanır. Yatırım fonları veya faize duyarlı menkul kıymet yatırımcıları para ve maliye politikasına dikkat etmelidir. Makro ekonomi, birkaç anlamlı ve ölçülebilir etki dışında, belirli yatırımlar için fazla bir şey sunmaz.

Dahası, ekonomistler genel olarak mikro ekonominin prensipleri hakkında hemfikirdirler. Uluslararası Para Fonu (IMF) web sitesinde belirtildiği gibi, “Mikro ekonomide rekabet edebilecek bir düşünce ekolü yoktur.”

Makro ekonomik tahminler çok zayıf bir geçmişe sahiptir ve makro ekonominin kabul edilen sürümü kuruluşundan bu yana sadece birkaç kez değişmiştir.