Kulvar Haber

Özel Usulsüzlük Cezası Nedir, Şartları Nelerdir?

Özel Usulsüzlük Cezası Nedir, Şartları Nelerdir?
115 views
05 Eylül 2019 - 1:16

Özel usulsüzlük cezası; Yasalarca düzenlenen vergi kanunlarına göre ilgili maddelerce düzenlenen fatura ve fiş gibi belgelerin verilmemesi veya alınmaması gibi durumlarla alakalı olup, vergi mükelleflerinin uymaması halinde verilen bir cezadır. Bu tip bir usulsüzlükte, kanunlarca belirlenen usulsüzlük kıstaslarına göre, daha ağır cezalar öngörülmektedir.

Özel Usulsüzlük Cezası için Üst Sınır Bulunuyor mu?

Bazı usulsüzlük cezalarında üst sınır bulunmazken, bazılarında ise ceza üst sınırı bulunmaktadır. Kanunlara göre bireylerin vermesi ve alması gereken müstahsil makbuzları, gider pusulaları, faturalar gibi belgelerin verilip alınmaması, işin gerçek tutarı dışında tutarların gösterilmesi durumlarında, her belge başına 210 TL’nin üzerinde ceza verilmektedir. Ayrıca belge tutarlarında aldatmaca olması durumunda, tutar farkının %10’u kadar özel usulsüzlük cezası kesilmesi kanun kapsamına alınmıştır.

Yukarıdaki sayılanlar çerçevesinde ceza alanlar için 2016 yılına göre verilebilecek üst ceza sınırı, 110 bin TL’dir.

Belgelerin basımından sorumlu matbaaların gerekli bildirimleri ilgili yerlere eksik yapması ya da hiç yapmaması durumunda ise, 2016 yılı için 800 TL olarak ceza kesilmektedir. Bu kapmamda olan cezaların toplamı bir yıl için, 158 bin TL olarak sınırlandırılmıştır.

Özel Usulsüzlük Cezalarında Tarhiyat Öncesi ve Sonrası Uzlaşma Olabilir mi?

Cezalar tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına girmeyip, sadece tarhiyat öncesi cezalar için uzlaşma kapsamında değerlendirme yapılabilmektedir.

Özel Usulsüzlük Cezaları İçin İndirim Şartları Nelerdir?

Vergi Usulsüzlük Kanunu 376. Maddesine göre, alınan cezaların sadece üçte biri indirilebilmektedir. İndirim yapılabilmesi için alınan cezanın ihbarnamesinin gelmesinin ardından, mükellefin 30 gün içerisinde vergi dairesine giderek, indirimden sonra kalan kısmı ödemesi ya da gerekli teminatı göstererek üç ay içerisinde ödeyeceğine dair bildirim yapması esastır.

Mükellefin ödeme yapacağını bildirmiş olduğu cezayı belirtilen süre içerisinde ödememesi ya da bu süre içerisinde dava konusu etmesi halinde, daha önce sağlanan indirim hakkı ortadan kalkmaktadır.

Özel Usulsüzlük Cezalarında Gecikme Faizi Var mı?

Ceza özelliği taşıyan bir borç olması nedeniyle, gecikme zammı ya da faizi gibi herhangi bir yaptırıma dahil edilmemektedir. Ancak uzun süre alınamayan ve yasada güncel olarak belirtilen zaman sınırları, bu konuda gözetilmesi gereken zaman aralığıdır.

En güncel ekonomi haberleri için, Kulvar.com.tr’yi takip etmeye devam edin.