Kulvar Haber

Psikolojinin Alt Dalları Neler?

Psikolojinin Alt Dalları Neler?
78 views
15 Nisan 2019 - 2:28

Psikolojinin Alt Dalları Neler? Deneysel, Sosyal Psikoloji ve Gelişim Kişilik Psikolojisi Kavramları?

Psikolojinin Alt Dalları Neler?
Psikolojinin Alt Dalları Neler?

Psikoloji Deneysel Alanlar

Deney: Bir varsayımın doğruluğunu ya da yanlışlığını test etmek amacıyla araştırmacının hazırladığı koşullarda yapılan sistematik çalışmalardır.

Deneysel Psikoloji

Psikolojinin temel konularını oluşturan öğrenme, güdü, algı, isteklendirme, unutma vb. Konuların neden-sonuç ilişkisinde deneysel olarak incelenmesini sağlar.

Günümüzde artık davranışın her yönü deneysel yöntemler ile araştırılmaktadır. Çoğu kez özel laboratuvarlarda yapılan deneysel psikoloji çalışmaları daha çok insan davranışları üzerinde yoğunlaşmıştır. Deneysel Yöntemin iki alt dalı vardır.

1) Fizyolojik Psikoloji: Davranışın biyolojik temellerinin araştırılması, davranışların birbirleri ile olan ilişkileri inceler.

2) Karşılaştırma Psikolojisi:

  • Değişik davranış kalıplarını öğrenmenin nasıl oluştuğunu
  • Öğrenmeyi etkileyen etmenleri
  • öğrenmenin nasıl daha çok gelişebileceğini
  • güdülenmeyi ve önemini
  • öğrenme, algılama ve duyum gibi süreçleri incelemektedir.

Önce değişik hayvan türlerini kendi içinde ele alarak davranışlarını inceler ve sonra bu türlerin davranışlarını birbirleriyle karşılaştırılır. Basitten karmaşığa doğru davranışlardaki farklılıklar incelenir.

Sosyal Psikoloji

Psikolojinin alt dalları arasında yer alan Sosyal Psikoloji, canlının sosyal ortamdaki ya da sosyal uyarıcılar karşısındaki davranışlarını inceleyen psikoloji dalıdır. Sosyal-kültürel kuramların , teknoloji, bilim, değişik grup ve ortamların, bireyin davranışlarını, inançlarını, tutum ve kişiliğini nasıl şekillendirdiğini inceler.

Gelişim Psikolojisi: Bir yaşam boyunca insanların davranışlarında bedensel, yaşlara bağlı olarak geçirdiği, bilişsel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden gelişimini inceleyen ve araştıran psikoloji alt dallıdır.

Kişilik Psikolojisi: İnsan kişiliğini araştıran psikolojinin alt dallarındandır. Kişiliğin ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve nasıl geliştiğini inceler.

B) Psikolojinin Uygulamalı Dalları

Psikometrik Psikoloji: Davranışın ölçülmesi ve değiştirilmesi, istatistik ve matematiksel teknik ve yöntemlerin psikolojiye uygulanması, davranışların açıklanabilmesi ve yorumlanmasına katkı sağlayacak matematiksel yöntemlerin kullanılmasına ve geliştirilmesini sağlamaktır.

Uygulamalı Psikoloji: Geniş bir alanı kapsayan toplumsal yaşam çeşitli alanlarında karşılaşılan problemlerin çözülmesine yardımcı olan psikolojinin alt dalları arasındadır. Uygulamalı Psikolojisinin birçok alt dalları bulunmaktadır.

Klinik Psikolojisi: Kişiliğin gelişmesi ve davranış bozukluğu üzerinde araştırmalar yapan psikolojinin alt dalları arasında yer alır. Bireye kişilik gelişiminde yardım etmekte ve davranış bozukluğunu giderici gerekli araç, teknik ve yöntemleri geliştirmektedir.

Danışmanlık Psikolojisi: Öğrencilerin eğitim ve öğretimine ilişkin bireysel sorunlarıyla ilgilenen danışmanlık psikolojisi, okul psikolojisi ile de yakından ilgilenir. Öğrencilerin rehberlik yapma gibi konular üzerinde hizmet vermektedir.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: Endüstri ve işletmelerde kişilerin birbirleriyle, işletme ve işletme teknolojisi ya da araç gereçlerle etkileşimini inceleyen psikoloji dalıdır. Verimli çalışabilmek için gerekli olan bilgileri toplayıp bunlar üzerinde çalışmaktır. Bu alandaki psikologlar personel seçme, hizmet içi eğitim verme, personeli en verimli şekilde yetiştirme, iş ve verim gibi görevleri üstlenmektedir.

Eğitim Psikolojisi: Verimli öğrenme ortamlarını oluşturulması ve uygulanması üzerine araştırma yapan ve psikolojinin alt dalları arasında en önemli yere sahip dallardan birisidir. Gelişim, öğrenme, ruh sağlığı gibi konular üzerinde duran eğitim psikolojisi ilgili teknik ve yöntemleri eğitim ortamına uygulamakla ilgilenir. Amaç: Eğitim kalitesini artırmak ve bu konuda bireye yardımcı olmaktır.

C) Psikolojinin Diğer Alt Dalları

Adli psikoloji: Sorgulama yöntemleri, suç tespiti, suç ve suçlu psikolojisi, görgü tanıklığın değerlendirilmesi, ıslah merkezlerinde tedavi, çocuk suçlular gibi kullularla ilgilenilir. Suçlu çocukları eğitime ve topluma kazandırılmaya çalışılır.

Çevresel Psikoloji: Fiziksel çevrenin insanlar üzerindeki etkisini inceleyen alt bilim dalıdır. Gürültü, hava kirliliği, kalabalık vb.

Din Psikolojisi: Dini inançların insanlar üzerindeki davranışlarını inceler.

Spor Psikolojisi: Spor ortamındaki sporcuların psikolojisini, sporun topluma olan etkisini, kültür ve sporun birbirine etkisini inceler.