Kulvar Haber

Resmi Gazete’de yayımlandı…Artık 4 yıl

Resmi Gazete’de yayımlandı…Artık 4 yıl
10 views
14 Mayıs 2020 - 22:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Ticaret Bakanlığı’nda çalışan memurları ilgilendiren iki önemli değişikliği hayata geçirdi. Bakanlık yurt dışında görevli personelin görev süresini 3 yıldan 4 yıla çıkarırken, taşra teşkilatında görevli personelin kılık kıyafet yönetmeliğinde de değişiklik yaptı.

Ticaret Bakanlığı’nda çalışan binlerce memuru ilgilendiren düzenlemelerin ilki Yurt dışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik’te yapıldı. Yapılan düzenleme ile yurt dışında görev alacak Ticaret Bakanlığı personelinin görev süresi 4 yıla çıkarıldı. Diğer kurumlar için bu süre üç yıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Ticaret Bakanlığı’nda çalışan memurları ilgilendiren iki önemli değişikliği hayata geçirdi. Bakanlık yurt dışında görevli personelin görev süresini 3 yıldan 4 yıla çıkarırken, taşra teşkilatında görevli personelin kılık kıyafet yönetmeliğinde de değişiklik yaptı.

İkinci önemli düzenleme ise Ticaret Bakanlığı’na bağlı taşra teşkilatında görevli memurların kılık ve kıyafeti ile ilgili. Yapılan düzenlemenin amacı personelinin kılık ve kıyafetinde birlik ve beraberliği sağlamak, giyecek ve teçhizatın renk, cins, biçim, kullanma zamanı ve tarzını belirlemek olarak açıklandı. 

 İŞTE O DÜZENLEME 

Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında, gümrük işlemlerinde görev yapan ve resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan personellere, yaptıkları hizmetin özelliğine göre kıyafet verilecek. Verilen kıyafetler ve kullanım süreleri ile kıyafetlerde bulunacak arma, sembol ve rütbe işaretlerinin renk, cins ve kullanımı yeniden belirlendi. Kılık ve Kıyafete İlişkin Genel Esaslar: Genel esaslar MADDE 5 – (1) Kılık ve kıyafete ilişkin başlıca hususlar şunlardır:

 a) Resmi elbise, rütbe işaretleri ile teçhizat, şapka, ayakkabı ve bot bu Yönetmelikte belirtilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır. 

b) Şapka ve kep, vizörünün ön kenar ile kaş arasında bir parmakla, en çok bir buçuk parmak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilir. 

c) Bere ve örgü başlığın ön kenarı ile kaş arasında bir parmakla, en çok bir buçuk parmak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilir, ancak; örgü başlık kulakları kapatacak şekilde giyilir. ç) Teşkilatta resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan personelin resmi kıyafetle görev yapması zorunludur. 

d) Bu Yönetmelikte belirtilen tip ve model dışında ayakkabı veya bot giyilemez. 

e) Bot veya ayakkabılar daima temiz ve boyalı bulundurulur. 

f) Resmi kıyafetle birlikte bu Yönetmelikte belirtilen teçhizat ve işaretler dışında kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet ve benzerleri takılamaz. 

g) Resmi kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecekler giyilemez. Erkek ve kadın personelin siyah çorap giymesi zorunludur. 

ğ) Branş ve rütbe işaretleri sökülmek suretiyle resmi kıyafetler sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılamaz, resmi pantolon, sivil gömlek, kazak, ceket gibi şeylerle birlikte giyilemez, resmi kıyafetlerin üzerine sivil palto, pardösü ve benzerleri giyilemez.

 h) Düşük kemerli pantolon yaptırılamaz ve giyilemez.

 ı) Saçlar, kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta kesilir. Favoriler kulak deliği hizasını geçemez. Ancak görevin özelliğine göre ve en üst birim amirinin izni ile bu hususlar serbest bırakılabilir. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. 

i) Kadın amir ve memurlar tırnak uzatamaz, makyaj ve saç modellerinde abartıya kaçamaz. Uzun saç bırakan kadınlar saçlarını toplar, dağınık bırakamazlar. Kısa saç bırakan kadınların saç uzunlukları omuz hizasını geçemez ve dağınık olamaz. Kadın personelin saç uzunluklarına bakılmaksızın, saçları dağınık ve resmi üniformaya yakışmayacak şekilde olamaz. 

j) Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinde fiilen çalışan gümrük muhafaza personeli ile teşkilatta adli kolluk olarak belirlenen gümrük muhafaza personeli, gerektiğinde birim amirlerinin teklifi ve Bölge Müdürünün onayı ile sivil kıyafet giyebilirler.

 k) Resmi kıyafetli olarak görev yapan kadın amir ve memurlar, hamileliğini belgelediği takdirde resmi kıyafet yerine sivil kıyafet ile görev yapabilirler. 

l) Resmi kıyafetler eskimiş dahi olsa gümrük personeli dışındaki kişiler tarafından giyilemez ve bu kişilere verilemez. m) Resmi kıyafetin satılması/kiralanması yasaktır.

 (2) Teşkilatta görevli gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, gümrük müdür yardımcısı, bölge amiri, kısım amiri, şef, muayene memuru, muhafaza memuru, kaptan, makinist, gemi adamı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, icra memuru, anbar memuru, satış memuru, veznedar ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmü doğrultusunda; yukarıdaki unvanların emsali sözleşmeli personel resmi kıyafet giymek zorundadır.

 (3) Protokole dahil olan kadın ve erkek (müdür/müdür yardımcısı unvanlı personel dahil) personel, karşılama ve uğurlama görevleri ile resmi kutlama törenlerinde bu Yönetmelik hükümleri uyarınca resmi kıyafet giymek zorundadırlar. (4) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.

Verilecek Giyim Eşyası, Verilme Zamanı ve Kullanma Süresi

 Verilecek giyim eşyaları

 MADDE 6 – (1) Bakanlık taşra teşkilatı personeline verilecek giyecek eşyalarının miktar ve kullanım süreleri hakkında, 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı  Bakanlar Kurulu  Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin ekinde yer alan 1 sayılı cetvelin 19 uncu ve 24 üncü maddeleri ile dip not kısmında belirtilen hükümler uygulanır. Giyim eşyasının renk, cins ve biçimleri ile kıyafet şekilleri 

MADDE 7 – (1) Kıyafetlerin biçimleri bu Yönetmelik ekinde gösterilmiş ve kıyafet özellikleri aşağıda belirtilmiştir: a) Teşkilatta görevli gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, gümrük müdür yardımcısı unvanlı personelin kıyafetleri ceket, pantolon, gömlek, kravat, ayakkabı ile kemerden oluşur ve özellikleri, EK-1’de gösterilmiştir.

 1) Ceket: Koyu lacivert renk kumaştan imal edilir. Cepli ve apoletlidir. Düğmeleri ise, gümrük müdürü ile gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdüründe altın sarısı, gümrük müdür yardımcısında ise gümüş renk, Bakanlık logolu metaldendir. Özellikleri, EK-1/A’da gösterilmiştir.

 2) Pantolon: Koyu lacivert renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-1/B’de gösterilmiştir. 

3) Gömlek: Beyaz renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-1/C’de gösterilmiştir.

 4) Kravat: Turkuaz renk kumaştan imal edilir. Kravat ucunda Bakanlık logosu baskısı mevcuttur. Özellikleri, EK-1/Ç’de gösterilmiştir. 

5) Ayakkabı: Erkek personel için siyah renk deriden ve bağcıklıdır. Ön kısmı bombeli ve maskaratsızdır. Kadın personel için siyah renk deriden ve kalın topukludur. Özellikleri, EK- 1/D’de gösterilmiştir. 

6) Kemer: Siyah deriden yapılır. Özellikleri, EK-1/E’de gösterilmiştir. b) Teşkilatta görevli şef, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, icra memuru, anbar memuru, satış memuru, veznedar ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmüne göre sözleşmeli olarak çalıştırılan ve söz konusu personelin emsali olan büro personeli, idari destek görevlisi, idari büro görevlisi unvanlı personelin kıyafetleri; pantolon, tişört, gömlek, mevsimlik mont, ayakkabı, desensiz kumaş başlık ve kemerden oluşur.

Özellikleri, EK-1’de, EK-2’de ve EK-3’te gösterilmiştir.

 1) Pantolon: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/A’da gösterilmiştir. 

2) Tişört: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Polo yaka, apoletli ve cepsizdir. Özellikleri, EK-2/B’de gösterilmiştir. 

3) Gömlek: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/C’de gösterilmiştir. 

4) Mevsimlik mont: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/Ç’de gösterilmiştir. 

5) Ayakkabı: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri EK- 2/D’de gösterilmiştir. 

6) Desensiz kumaş başlık: Kıyafet ile aynı renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/E’de gösterilmiştir.

 7) Kemer: Siyah deriden imal edilir. Özellikleri, EK-1/E’de gösterilmiştir. c) Teşkilatta görevli bölge amiri, kısım amiri, muhafaza memuru ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmüne göre sözleşmeli olarak çalıştırılan muhafaza memuru unvanlı personelin kıyafetleri; pantolon, tişört, gömlek, mevsimlik mont, parka veya kaban, içlik, şapka veya kep, bere, desensiz kumaş başlık, eldiven, ayakkabı, bot, kemer ve teçhizat takımından oluşur. Özellikleri, EK-1’de, EK-2’de ve EK-3’te gösterilmiştir. 

1) Pantolon: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/F’de gösterilmiştir. 

2) Tişört: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Polo yaka, apoletli ve cepsizdir. Özellikleri, EK-2/B’de gösterilmiştir. 

3) Gömlek: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/C’de gösterilmiştir. 

4) Mevsimlik mont: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/Ç’de gösterilmiştir. 

5) Parka veya kaban: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/A’da gösterilmiştir.

 6) İçlik: Üst ve alt beden olarak iki parçalıdır. Siyah renkte, termal kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/B’de gösterilmiştir. 

7) Şapka veya kep: Muhafaza hizmetlerindeki personel için pantolon ile aynı kumaştan yedi parçalıdır. Kepin ön orta kısmında ortaya gelecek şekilde altı buçuk santimetre çapında EK-4/Şekil-4 Gümrük Muhafaza logosu bulunur. Kepin arka kısmında ortaya gelecek şekilde, büyük harflerle gri reflektif renkli Gümrükler Muhafaza yazısı bulunur. Özellikleri, EK-3/C’de gösterilmiştir.

 8) Bere: Siyah renkte örülür. Özellikleri, EK-3/Ç’de gösterilmiştir. 

9) Desensiz kumaş başlık: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/E’de gösterilmiştir. 

10) Eldiven: Siyah renk kumaştan örülür. Özellikleri, EK-3/H’de gösterilmiştir. 

11) Ayakkabı: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-2/D’de gösterilmiştir. 

12) Bot: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-3/D’de gösterilmiştir. 

13) Kemer: Siyah deriden yapılır. Özellikleri, EK-1/E’de gösterilmiştir. 

14) Teçhizat takımı: Teçhizat kemeri siyah renkte, dört buçuk-beş buçuk santimetre eninde olur. Pantolon (bel) kemerinin üzerine haricen takılır ve teçhizat kemeri üzerindeki köprüler vasıtasıyla pantolon kemerine sabitlenir. Muhafaza hizmetlerinde görev yapan personelin teçhizatı; teçhizat kemeri, tabanca ve tabanca kılıfı, kelepçe ve kelepçe kılıfı, yedek şarjör ve yedek şarjör kılıfı, el feneri, cop ve cop kılıfından ibarettir. Özellikleri, EK-3/E’de gösterilmiştir.

 ç) Teşkilatta görevli muayene memuru ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmüne göre sözleşmeli olarak çalıştırılan muayene memuru unvanlı personelin kıyafetleri; pantolon, tişört, gömlek, mevsimlik mont, parka veya kaban, içlik, bere, desensiz kumaş başlık, eldiven, ayakkabı, bot ve kemerden oluşur. Özellikleri, EK-1’de, EK-2’de ve EK-3’te gösterilmiştir.