Kulvar Haber

Siyasi Parti Kitapları ve Türk Siyaseti

Siyasi Parti Kitapları ve Türk Siyaseti
71 views
31 Ağustos 2019 - 22:50

Türkiye siyaset tarihini derinlemesine inceleyen ve kalemiyle siyasetin içerisinde yer alan farklı yazarların kaleme aldığı siyasi parti kitapları, içerik bakımından siyasetin en çarpıcı gerçeklerini okuyucularına sunmaktadır.

Aslında zannedilenden farklı olarak nelerin yaşandığını, siyasi çekişmelerin temelinde yatan gerçekleri, siyasi kriz analizlerini ve çok daha fazlasını sunan siyasi partiler hakkında kitaplar, Türkiye siyasetinin geçmişine ışık tutmaktadır.

Geçmişte yaşanan irili ufaklı siyasi olayların analizinin yanı sıra Türkiye siyasetinin geleceğine dair kuvvetli öngörülerin yer aldığı siyasi parti kitapları sayesinde, bilgi haznenizi Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren önemli bir konu hakkında zenginleştirebilirsiniz. Farklı ideolojik görüşlere sahip olmanın zenginliğiyle okuyucuya sunulan kitapların önemli bir kısmı, siyasi çekişmelere kalemiyle zenginlik katmış usta yazarların kaleminden çıkmış önemli birer rehber niteliği taşımaktadır.

Yer yer dünya siyasetine de değinilen ve aynı zamanda, dünya genelinde büyük taraf toplayarak küresel birer güç haline gelen ideolojiler hakkında da bu kitaplarda bilgiler bulabilirsiniz. Türk siyasi tarihinin gelişimi, demokrasinin geçirdiği evreler, çoğul katılımcılık ve Türkiye’de temelleri atılan birçok ideolojiyi derinlemesine işleyen kitaplar tamamı, siyasi tarihimizin bilinenlerinin yanında, bilinmeyen derinliklerine inmektedir.

İdeolojik ve Siyasi Parti Kitapları

Güncel Siyasi Parti Kitapları: Türkiye siyaseti ve bağlantılı olduğu dış siyaset konularına değinen güncel kitaplar, özellikle son 40 yılda ortaya çıkan siyasi partilerin kuruluşunu, siyasi kulvarda ilerlemesini, düşüş dönemlerini ve gelecek dönemlere ait öngörüleri içermektedir. Türk siyasi tarihin yakın geçmişini konu edinen kitaplar, siyasi liderlerin yanı sıra öne çıkan siyasetçilerin, geçmiş siyasi bağlantılarını da etkileyici bir dil ile irdelemektedir.

İhtilal Dönemlerini Anlatan Siyasi Kitaplar: Türkiye’nin sıklıkla karşılaştığı darbe dönemlerinin tüm çıplaklığı ile anlatıldığı kitaplar, okuyucularına darbe döneminde yaşanan olayları en ince detayına kadar sunmaktadır. Türk siyasetinin ve devlet yönetiminin en keskin virajları arasında yer alan darbe dönemleri hakkında bilinen kadar bilinmeyenler de, bu kitaplarda fazlasıyla yer almaktadır.

Cumhuriyetin Kuruluş Döneminde Türk Siyasetini Anlatan Kitaplar: Cumhuriyetin kuruluş yılları, hiç şüphesiz ki Türkiye siyasetinin en önemli ve kırılma noktası kabul edilebilecek dönemleri kapsamaktadır. Yeni bir hareketin Türk demokrasisinin temellerini attığı dönemi konu edinen kitaplar, birbirinden usta yazarların kaleminden tüm gerçekliği ile anlatılmaktadır.

Türkiye Dış Siyaset Kitapları: Türkiye’de görev yapmış tüm siyasi iktidarlar başta olmak üzere, iktidar şansı bulamamış siyasi partilerinde dış politikada izlediği tutumların irdelendiği dış siyaset kitaplarında, dış politikaya dair çarpıcı analizler yer almaktadır.

Siyasi Partiler ve Laiklik Kitapları: Tüm siyasi partilerin Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar, laiklikle ilgili tutumlarının usta kalemlerce en etkili ve araştırmalara dayalı bir şekilde, analiz edildiği kitaplardır.

Tarikatlar, STK’lar ve Siyasete Etkileri Kitapları: Sivil Toplum Kuruluşları ve tarikat gibi grupların, siyasete etkilerini çarpıcı bir şekilde anlatan onlarca kitap bulunmaktadır. Din merkezli bir oluşum yerine İslam dışı güçlü oluşumlarında siyasetçiler üzerindeki etkileri, bu kitaplarda tüm bilinmeyenleri ile incelenmektedir.

İdeolojik Kitaplar: Yerli ve yabancı tüm siyasi ideolojilerin dünü, bugünü ve yarını üzerine etkili bir anlatım dilinin hâkim olduğu kitaplar, ideolojik oluşumlar hakkında birçok detayı okuyucularla buluşturmaktadır.

Cumhuriyetten Günümüze Türk Siyasetinin Tarihi

Kurtuluş Savaşı’nın başlaması ve Cumhuriyetin kurulmasına kadar olan süreçte Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığının boşlukta kalması ve Cumhuriyetle birlikte noktalanmasının ardından, Türk siyaseti köklü bir değişiklik yaşamıştır.

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet kurulmuş, ve demokrasinin temelleri devam eden süreçte vatandaşlara seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle devam etmiştir. Cumhuriyetin ilan edilmesi ve bu yeni yönetim sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümüne kadar, siyasi değişim hızla devam etmiştir.

Çok Partili Sistem

1923-1945 yılları arasında tek partili bir sistemle yönetilen Türkiye, siyasal anlamda adeta bir evrim geçirmiş ve yeni adımlarla, 1945 yılından sonra çok partili döneme geçilmiştir. II. Dünya Savaşı sonrasında mecliste ve basında yer alan çok partili sistemin sesleri duyulmaya başlandı. Atatürk’ün ardından tek partili dönemin Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü’de mecliste konuyla ilgili konuşmuştur. Çok partili sistemi savunanlara yönelik olumlu bir konuşma yaparak Türk siyasi tarihi Cumhuriyet döneminde ikinci bir devrimin ilk adımlarını atmış oldu.

Dönemin yasalarında yapılan düzenlemeyle birlikte, tek parti iktidarında yer alan bir grup 7 Ocak 1946 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci partisini kurdu. 1950 yılında yapılan seçimlerde, çok partili dönemin iktidarı Demokrat Parti olmuştur. 1950 yılında Kore’ye asker gönderildi ve iki yıl sonra 1952’de Türkiye NATO’ya girdi.

27 Mayıs 1960 Darbesi

Çeşitli nedenlerden dolayı 27 Mayıs 1960 darbesiyle, ordu yönetime el koydu. Sonraki süreçte birçok üst rütbeli asker emekli edildi ve hâkim ve yargıçlar görevden alındı. Darbe yapan komiteye bağlı askerler, dönemin başbakanı ve Cumhurbaşkanı olmak üzere, birçok siyasetçiyi tutuklayarak meclisi feshetti.  Dönemin başbakanı olan Adnan Menderes ve birçok siyasetçi tutuklanarak yargılanmıştır. Adnan Menderes’in de aralarında bulunduğu siyasetçilerden bazıları ise asılarak idam edilmiştir.

Bu süreçten sonra, yine birkaç yeni siyasi parti daha siyaset arenasındaki yerini almıştır. Böylelikle çok partili sistem daha fazla çeşitlilik göstermeye başlamıştır.

12 Mart Muhtırası

12 Mart 1971 muhtırası yaşanmış, yeni bir askeri girişimle Türk siyaseti yeniden çalkalanmaya başlamıştır. 12 Mart 1971 muhtırası sonrasında İsmet İnönü parti içi muhalefet nedeniyle, genel başkanlık görevinden istifa etti. Böylece İnönü, değişen ilk genel başkan olmuştur.

12 Eylül 1980 Darbesi

Muhtıra sonrasında siyasi kulisler derinden çalkalanmış, önemli bir süre durgunluk ve siyasi korkular hâkim olmuştur. Akabinde siyasetin normalleşme süreci fazla uzun sürmemiştir. Ordu, takvimler 12 Eylül 1980 tarihini gösterirken yönetime el koymuştur.

12 Eylül darbesinin nedenleri arasında, siyasal sokak çatışmalarının başlaması önemli bir rol oynamıştır. Sağ-sol kavgalarının ayyuka çıktığı bir dönem olan 1980’li yıllar, darbeden sonra siyasi yasaklarında artmasına sebep olmuştur.

Normalleşme sürecine girilmesi ve referandum neticesinde siyasi yasakların kalkmasıyla yeniden şekillenen Türk siyaseti, yeni oluşumlarla yeniden hareketlenmeye başlanmıştır. Bu dönemin ardından, Türk siyasetinde koalisyon hükümetleri ve seçim ittifakları ortaya çıkmıştır.

28 Şubat 1997 Post Modern Darbe

MGK’da gündeme gelen MİT raporları neticesinde, köktendinci faaliyetlerin engellenmesi gerekçesiyle MGK toplantısında alınan kararlar kamuoyunda “sivil darbe” olarak karşılık buldu.

2000’li Yıllarda Türk Siyaseti

28 Şubat’ın etkileri geçmek üzereyken, Türkiye bu kez de büyük bir ekonomik krize gebeydi. 2000’li yılların başında yaşanan ekonomik kriz birçok işyerinin kapanmasına neden olmuş, Türk ekonomisi derinden sarsılmıştır.

Başkanlık Sistemi

16 Nisan 2017 tarihinde, Türkiye büyük bir siyasi değişiklik yapılması için karar vermek adına referanduma gitti. Çıkan referandum sonuçlarına göre vatandaş, “Başkanlık” sistemine onay vererek siyasi yönetimde yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur.

Siyasi parti kitapları içeriğinde, tüm bu önemli gelişmeleri en çarpıcı ve bilinmeyen halleriyle, fazlasıyla bulmak mümkündür.

En güncel kültür, sanat ve siyaset haberleri, kulvar.com.tr’de!