Kulvar Haber

Türkçede 4 Dil Becerisinin Ölçülmesi İle İlgili Araştırma Uygulamaları Başladı

Türkçede 4 Dil Becerisinin Ölçülmesi İle İlgili Araştırma Uygulamaları Başladı
26 views
27 Mart 2019 - 0:38

Türkçede 4 Dil Becerisinin Ölçülmesi İle İlgili Araştırma Uygulamaları Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi’nde ayrı bir başlık altında yer alan Türkçe Dil Yeterlilikleri konusu ile ilgili adımlar atılmaya başlandı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkçe Dil Yeterliliklerinin ve Düzeylerinin Belirlenmesi Projesi” projesi kapsamında öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme yeterliliklerini ölçen ilk uygulama gerçekleştirildi.

4 Dil Becerisi: İlk Olma Özelliğini Taşıyor

Türkiye’de daha önce yapılmayan bu uygulama ile öğrencilerin 4 dil becerisinin elektronik ortamda ölçülmesi hedefleniyor. Uygulama ile ilk kez Ankara ilinde 9 okuldan seçilen ve 374 yedinci sınıf öğrencisi tanışmış oldu.

Uygulama nisan ayından itibaren ise pilot olarak seçilen Adıyaman, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kütahya, Konya, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde gerçekleşecek.  Sonrasında ise uygulama, farklı sınıftan öğrencilerin de katılımı ile 81 il geneline yayılacak.

4 Dil Becerisi Kapsamında Veri Toplanacak

Uygulama ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulunmuş ve bu uygulamanın bir sınav olmadığını belirtmişti. Bakan;

“ Bu bir sınav değil. Bizim çocuklarımız acaba dil gelişiminde nerede? Acaba bizim müfredatın hangi kısmı ne kadar etkili oluyor? Bunların analizi. Bunlara katkı sağlayacak bir çalışma. Bu büyük bir araştırma projesi.” şeklinde konuşmuştu.

Bakan uygulama sonrası AA muhabirlerine yaptığı açıklamada “Pilot uygulamadan sonra elde edilen verileri kullanarak mevcut durumumuzu göreceğiz ve ana dildeki her bir beceri ile akademik başarı arasındaki ilişkileri inceleyeceğiz. Ana dil eğitiminde,

öğretmenlerimizin dört beceride ölçme yapabilmeleri için eğitimler düzenleyeceğiz. 2019 yılında farklı sınıflardaki öğrencilerimize yönelik ana dilde dört beceri izleme ve değerlendirme araştırmaları, daha sonra 81 ilimizi kapsayacak şekilde devam edecek. İzleme araştırmalarından elde ettiğimiz geri beslemelerle ana dil eğitimimizi sürekli güçlendireceğiz.” dedi.

İki Proje Uygulanıyor

Türkçenin korunmasına yönelik Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkçe Dil Yeterliliklerinin ve Düzeylerinin Belirlenmesi Projesi” projesinin yanı sıra Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından “Söz Varlığını Tespit ve Geliştirme Projesi” uygulanıyor.