Kulvar Haber

Türkiye’nin Kardeş Ülkeleri

Türkiye’nin Kardeş Ülkeleri
6.918 views
09 Eylül 2020 - 22:04

Resmi olarak ilan edilen ülkelerin dışında, Türkiye’ye her zaman destek olmuş ve Türkiye’nin de daima desteğini yanında hisseden Türkiye’nin kardeş ülkeleri ile arasındaki işbirliği aşamaları, henüz istenilen seviyeye gelebilmiş olmasa da bu anlamda birçok çalışma yürütülmektedir.

Azerbaycan Türkiye’ye kardeş ülkeler denildiğinde akla ilk gelen ülke olup, gerek Azerbaycan ve gerekse Türkiye’de yaşayan Türkler birbirine sıkıca bağlıdır. Bunun dışında Özbekistan, Kırgızistan gibi daha farklı ülkelerde, Türkiye’ye kardeş ülkeler arasında yer almaktadır. Aşağıda Türkiye’nin resmi olarak kardeş ülke olarak tanıdığı ülkelerin yanında, herhangi resmi bir ilan bulunmamasına karşın halkların birbirine karşı olan sempatileri ve bu ülkeler ile kurduğumuz dostane ilişkiler nedeniyle kardeş olarak tanımladığımız ülkeler hakkında da kısa bilgilere değindik.

Türkiye’nin Kardeş Ülkeleri

Azerbaycan

Azerbaycan ile ilişkilerimiz ileri düzeyde olup, “İki devlet tek millet” tanımlaması Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkileri en iyi şekilde anlatan ifadelerdir. Türkiye için seve seve canlarını verebileceklerini ifade eden Azerbaycan Türklerine, yine Türkiye Türkleri de aynı duygularla karşılık vermektedir.

Birçok Azerbaycan milletvekili ve devlet insanı Türkiye’yi her ortamda cansiperane bir şekilde savunmakta, kardeşliğini her ortamda ortaya koymaktadır. Tabii ki yine Türkiye devlet yetkilileri de gerçekleştirdikleri söylem ve eylemler ile “İki devlet tek millet” sözünü hem söylemde ve hem de eylemde ciddi bir şekilde göstermektedir.

Belarus

Türkiye’nin diplomatik anlamda kardeş ülke olarak tanımladığı ülkelerden biri olan Belarus yani Beyaz Rusya, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 1991 yılında kurulmuş ve Türkiye tarafından kısa sürede tanınmıştır. Rusya ile aralarındaki ilişkinin Türkiye ile Azerbaycan ilişkisine benzer bir yakınlıkta olduğu bilinen Belarus, Türkiye ile de yakın ilişkiler geliştirme çabasında olan bir ülkedir.

Gürcistan

Türkiye Gürcistan ilişkileri son dönemlerde daha iyi bir seviyeye gelmiş olup, Türkiye ile karşılıklı olarak kardeş ilan edilen ülkelerden biridir. Hatta Türkiye’nin Avrupa birliği sürecinde etkili desteğini sürdüren Gürcistan, bunun dışında Türkiye – Azerbaycan – Gürcistan silahlı kuvvetleri komutanları bir araya gelerek, 3 kardeş ülke ordu iş birliğini onaylamışlardır.

Kazakistan

Sovyetler Birliği sonrasında kurulan ülkelerden biri olan Kazakistan’da nüfusun tamamına yakını, farklı Türk boylarından oluşan Türklerdir. yani Kazakistan bağımsız bir Türk devleti olup, 16 milyonu aşan bir nüfusa sahiptir. Ülke halkının Türkiye yakınlığı ve sempatisi Azerbaycan kadar olmasa bile, Türkiye ile kardeşlik bağları olduğu bilincini yeterince taşımaktadırlar. Ancak Sovyet baskısı kültürlerini önemli ölçüde tahribata uğratmış olup, Rusya yanlısı insanların sayısı da fazladır.

Moldova

Türkiye’ye kardeş ülkeler arasındaki Moldova bir Avrupa Birliği üyesi olup, halkı ile herhangi bir kardeşlik bağı bulunmasa da ticari ve uluslararasında birlikte işbirliği yapma kararı alınan ülkelerden biridir. Moldova’da yine Sovyetlerin dağılmasından sonra, 1991 yılında kurulmuştur.

Özbekistan

Türkiye’ye dost ve kardeş ülkelerden biridir. 1991 yılında Sovyetler dağıldıktan sonra bağımsızlığını ilan etmiş ve ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur. TÜRKSOY’a üye olan Özbekistan, dünyadaki 7 bağımsız Türk devletinden biridir.  Metal üretimine dayalı bir ekonomisi bulunan Türk ülkesi, Türkiye ile ilişkilerini her geçen gün geliştirmektedir.

Tacikistan

Orta Asya’da bulunan Tacikistan, nüfusunun önemli bir kısmını Türklerin oluşturduğu bir ülkedir. Daha çok Pamir Türklerinin yaşadığı ülkenin başkenti Duşanbe olup, resmi dili Tacikçedir.

Ukrayna

Türk milleti ile kan bağı olmasa da Türkiye ile sıcak ilişkiler içerisinde olan Ukrayna, Türkiye’nin kardeş ülkelerinden biri statüsündedir. Karşılıklı olarak kardeş ülke ilan edilen Türkiye ve Ukrayna arasında, özellikle son dönemlerde birçok ticari anlaşmaya varışmış ve bunun yanında askeri anlaşmalarda artarak devam etmektedir.

Türkmenistan

1991 yılında bağımsızlık ilan edilen Türkmenistan, bağımsız 7 Türk devleti arasındadır. Resmi dili Türkmence olan ülkenin halkının neredeyse tamamı, Türk kökenli olup ülke TÜRKSOY üyesidir.

Pakistan

Pakistan ile bilinenin aksine, kardeş ülke ilanı resmiyette yapılmamış olsa da tarih boyunca bir kardeşlik bağı bulunmaktadır. Pakistan savaştayken Osmanlı tarafından ciddi yardımlar görmüş, bunun karşılığında da Milli Mücadele döneminde Pakistan Türkiye’ye gerek devlet olarak ve gerekse Pakistan halkı olarak gönülden yardımlarda bulunmuştur.

Filistin

Filistin’de Pakistan gibi resmiyette kardeş ilan edilmiş olmasa bile, Filistin meselesi adeta Türkiye’nin dış meselelerinden biri haline gelmiştir. Tarihi ve kültürel bağların yanı sıra inanç bağının da olduğu Filistin ile Türkiye, dostluk seviyesinin ötesinde bir bağ ile birbirine bağlıdır.

Doğu Türkistan

Bağımsız bir ülke olmaması nedeniyle resmi bir kardeşlik tanımlaması yapılmaya Doğu Türkistan, aslında iki kez bağımsızlık ilan etmiş ancak Çin işgali ile ülke işgal edilerek bağımsızlıkları ellerinden alınmıştır. Doğu Türkistan’da yaşayan 40 milyona yakın Uygur Türkü ile Türkiye Türkleri arasında, kan bağı olduğu gibi iki tarafında birbirine karşı olan ilgisi ileri seviyededir. Günümüzde Çin zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan on binlerce Uygur Türkü, Türkiye’de hayat sürmektedir.