Kulvar Haber

Yerel Seçim adaylık için istifa eden kamu görevlileri Geri Dönüş Şartları

Yerel Seçim adaylık için istifa eden kamu görevlileri Geri Dönüş Şartları
19 views
04 Nisan 2019 - 11:44

Yerel Seçim adaylık için istifa eden kamu görevlileri Geri Dönüş Şartları nedir? 31 Mart yerel seçimlerine adaylık başvurusu yapan ve kimileri aday olurken bir kısmının da adaylık başvurusu kabul edilmeyen kamu çalışanları, görevlerinden istifa ederek seçime katılma kararı almışlardı. Adaylık başvurusu nedeniyle kamu görevleri ile ilişikleri geçici süreliğine kesilen memurlardan, seçimlerde istediği sonucu elde edemeyenler için memurluğa geri dönüş süreci tekrar başlıyor.

Yerel seçimlerde seçilemeyen memur ve personel için göreve geri dönüş şartları nedir? Başvuru ve Dilekçeler için Son Tarih Belli Oldu mu?
Yerel seçimlerde seçilemeyen memur ve personel için göreve geri dönüş şartları nedir? Başvuru ve Dilekçeler için Son Tarih Belli Oldu mu?

Seçilememeyen Memur ve Personel Son Başvuru Tarihi Nedir?

Bilindiği gibi siyasi partilerin il, ilçe ile belde yöneticisi konumunda olanlar, kamu görevlileri, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve kamu kuruluşu niteliğine sahip olan sendika ve meslek grubu mensupları ile kamu bankalarının üst düzey Yöneticileri, yerel seçimler adaylığına katılabilmek için ilgili görevlerinden seçim öncesi istifa etmişlerdi.

Buna göre Geri Dönüş için Yerel Seçimler Sonrası 1 Aylık Süre Öngörülüyor!

İstifa Eden Memurlar Yerel Seçimler Sonrası Eski Görevlerine Dönebiliyor mu?

31 Mart tarihinde icra edilen yerel seçimler için seçilme hakkını kullanarak kamu kurumlarından adaylık için istifa eden kamu görevlileri, seçilmemeleri ve aday gösterilmemeleri halinde, zaman kaybetmeksizin en son görev yapmış olduğu kuruma resmi başvurusunu dilekçe ile birlikte yapıyor.

Kamu kurumları, geri dönmek isteyen kamu görevlisini, es son görev yaptığı kadroya vermek zorunda değil. Kazanılmış kademe ve derece ile uygun olan müsait bir kadroya verilmeleri de mümkün.

Toplamda İki ve Üzerinde İstifa Etmiş Olan Memur ve Personel için Şartlar Nedir?

Yerel Seçim adaylık için istifa eden kamu görevlileri Geri Dönüş Şartları
Yerel Seçim adaylık için istifa eden kamu görevlileri Geri Dönüş Şartları

657 sayılı kamu görevlileri kanununa göre görevlerinden iki ve üzerinde istifa etmiş olanların, kamuya geri dönüş hakları bulunmuyor. Ancak seçimlere fiili olarak katılmak amacıyla yapılan istifalarda durum farklı. Bu durumda
adaylık için istifa eden kamu görevlileri tekrar eski görevlerine başlayabiliyor.

İstifa Eden Memurların Özlük Haklarının Durumu

İstifa ederek yerel seçimler için seçilme hakkını kullanan memurların, hizmetten ayrı kalmış oldukları süre görevden sayılmayacak. Bunun yerine bu memurların, yerel seçimler dönemi boyunca meydana gelen değişiklikler ve bu sürece ilişkin özlük haklarından yararlanmaları mümkün olmayacak.

Geri işe başlangıç yaptıklarında da görevden ayrı kaldıkları sürede kendilerine geri ödeme ve benzeri uygulamaları yapılmayacak. Ayrıca sosyal güvenlik ile ilgili prim ve benzeri ödemeleri kurumun değil, bireyin sorumluluğuna verilecek.

Seçim Döneminde Geçen Günler SGK’ya Borçlanılabiliyor

Görevden ayrı geçirilen süre boyunca, prim ödemesi ve SGK kayıtları da durdurulmaktadır. 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ilgili hükümleri uyarınca, yerel seçimler nedeniyle adaylık için istifa eden kamu görevlileri, arada geçen primsiz günleri emeklilik hesabı için borçlanma yöntemi ile saydırabilecek.

Göreve Geri Dönüş Dilekçesi Nasıl Verilir?

En son görev yaptığı kuruma verilecek dilekçenin herhangi bir şarta ya da şekle bağlı olması gerekmiyor. Bununla birlikte aday gösterilmediği ya da seçimlerde seçilemediğini belirterek, 298 sayılı olan ve Seçimlerin Temel Hükümleri ile Seçmen Kütükleri Kanununa göre, son olarak görev yapmış olduğu göreve dönmek istediğini belirtmesi yeterli olacaktır.

Dilekçe ile Birlikte Kamu Kurumuna Belge İbrazı Gerekebilir!

Yukarıdaki paragrafta belirlendiği şekilde kısa ve öz bir talep dilekçesinin ilgili kamu kurumuna ibraz edilmesi yeterli görülmektedir. Seçimlerde aday adayı, ya da aday olduğu ancak başarısız olduğunu, ilgili kamu görevlilerinin dilekçesi ile beraber sunma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak bununla birlikte kamu görevlileri, ilgili kurumun talebi halinde, aday veya ilgili seçim süreçlerini kanıtlayan belge talebinde bulunabilir. Bu durumda da belge ibrazı zorunlu olacaktır.

Eski Belediye Başkanları da Hak Sahibi Oldukları Görevlerine Seçimin Ardından Dönebilecek

Belediye Başkanı olarak görev yapan ancak 31 Mart yerel seçimler sonuçlarına göre başkanlık yetkisini kaybeden eski başkanlar, en son görev yapmakta oldukları kamu kurumuna, dilekçe ile başvuru yapmaları halinde dönebilecekler. YSK tarafından kesin seçim sonuçlarının ilanını kapsayan süreden itibaren ilk iki ay içinde kamu kurumuna dilekçenin verilmiş olması zorunlu kabul ediliyor.

Ancak yaş haddini doldurmuş olan belediye başkanlarının göreve geri dönüş talepleri kabul edilmeyecek. Kamu görevlerine devam etmek isteyen eski belediye başkanları, görev aldıkları son kamu kurumunun da bağlı olduğu ilgili bakanlığa dilekçe vermek suretiyle, görevine geri dönüş sürecini başlatmış olacak.

Kişiye Göre Kadrolar İptal Edilecek!

Şahsa göre açılmış olan ilgili kadrolarda görev alan kimselerin, seçim nedeniyle istifa etmeleri halinde ilgili kadroları derhal iptal edilmekte. Bu nedenle tekrar kamuya dönüş talebi olan seçim katılımcılarının son görev aldıkları kadro yerine derece ve kademelerine uygun başka bir kadroya ihdasları yapılacak.

Son Sürelere Dikkat!

Göreve geri başlamak isteyenler YSK’nın seçim sonuçları ilanının ardında ilgili bakanlıklara 1 aylık süre içinde başvuruda bulunmaları gerekiyor.